2024 m. mėsos sektoriaus vidaus rinkos apžvalga

Grįžti atgal

2024-05-282024 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina mažėjo, o skerdimo apimtys didėjo

2024-05-282024 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje mažėjo galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę kaina, bet buvo suklasifikuota daugiau galvijų skerdenų

2024-05-272024 m. I ketvirtį, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2024-05-272024 m. I ketvirtį Lietuvos skerdyklose mažėjo avių skerdimai

2024-05-272024 m. sausio–vasario mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas ir importas mažėjo

2024-05-27Lietuvos galvijų skerdenų kaina 2024 m. I ketvirtį buvo beveik 24,45 proc. mažesnė nei bendra ES vidutinė kaina

2024-04-172024 m. I ketvirtį, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, Lietuvoje skerdenų supirkimo kaina didėjo, o ES vidutinė – mažėjo

2024-04-092024 m. sausio–vasario mėn. kiaulių supirkimo kainos ir skerdimo apimtys didėjo

2024-04-042024 m. sausio mėn., palyginti su 2023 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys didėjo

2024-04-032024 m. sausio mėn. ES rinkoje didėjo paršelių kaina

2024-04-032023 m., palyginti su 2022 m., Lietuvoje mažėjo mėsos* gamyba

2024-04-032023 m. Lietuvoje gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas mažėjo, o importas didėjo

2024-04-032023 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,98 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2024-04-032023 m. Lietuvos įmonėse buvo suklasifikuota daugiau galvijų, jie buvo superkami pigiau

2024-03-292023 m. IV ketvirtį galvijų supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo

2024-03-292023 m. IV ketvirtį kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo

Scroll to Top