2023 m. Lietuvoje gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas mažėjo, o importas didėjo

Grįžti atgal

2023 m. Lietuva eksportavo 205,838 tūkst. kiaulių – 3,29 proc. mažiau nei 2022 m. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 67,74 proc. viso Lietuvos gyvų kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2022 m., į ją Lietuva eksportavo 9,22 proc. mažiau kiaulių. Į Lenkiją buvo eksportuota 139,430 tūkst. kiaulių, kurių vidutinė kaina sudarė 167 EUR/vnt., kai tuo tarpu 2022 m. kaina sudarė 137 EUR/vnt. Į Latviją (į kurią Lietuvos gyvų kiaulių eksportas sudarė apie 32,26 proc. visų Lietuvos kiaulių eksporto) 2023 m., palyginti su 2022 m., eksportas padidėjo 12,76 proc.

2023 m., palyginti su 2022 m., kiaulių importas į šalį padidėjo 5,81 proc. ir sudarė 144,274 tūkst. vnt. Vidutinė importo kaina sudarė 115 EUR/vnt., o 2022 m. – 85 EUR/vnt. Pagrindine kiaulių tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Latvija – 139,453 tūkst. vnt. (96,66 proc. nuo gyvų kiaulių importo kiekio).

 

Šaltinis VDA

Scroll to Top