2024 m. I ketvirtį, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, Lietuvoje skerdenų supirkimo kaina didėjo, o ES vidutinė – mažėjo

Grįžti atgal

2024 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 153,989 tūkst. kiaulių – 3,92 proc. daugiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2024 m. I ketvirtį sudarė 77,10 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2023 m. I ketvirtį – 82,23 proc. 2024 m. I ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvoje vidutiniškai sudarė 220,61 EUR/100 kg ir buvo 1,24 proc. aukštesnė nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių E klasės supirkimo kaina Lietuvos skerdyklose sudarė 222,19 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 1,17 proc. aukštesnė nei 2023 m. I ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 209,95 EUR/100 kg ir buvo 3,30 proc. žemesnė nei 2023 m. I ketvirtį. 2024 m. I ketvirtį, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina daugelyje ES šalių mažėjo, išskyrus Belgiją (+0,68 proc.), Daniją (+6,29 proc.), Kiprą (+6,36 proc.), Latviją (+2,08 proc.), Lietuvą (+1,17 proc.), Rumuniją (+3,99 proc.), Slovakiją (+3,16 proc.) ir Švediją (+0,86 proc.). 2024 m. I ketvirtį kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Latvijoje – 232,84 EUR/100 kg ir buvo 2,08 proc. didesne kaina nei 2023 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 3,17 proc. (iki 213,60 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 222,68 EUR/100kg (-1,28 proc.) ir 205,12 EUR/100kg (-6,16 proc.).

 

Šaltiniai – ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

 

Scroll to Top