2023 m. IV ketvirtį galvijų supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo

Grįžti atgal

2023 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę sudarė 3,20 EUR/kg ir buvo 0,62 proc. žemesnė nei 2023 m. III ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu buvo supirkta daugiau ir geresnės skerdenos kokybės galvijų. 2023 m. IV ketvirtį iš viso pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo supirkta ir paskersta 36,930 tūkst. galvijų – tai 6,92 proc. daugiau nei 2023 m. III ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu galvijų U raumeningumo klasės skerdenos padidėjo 27,79 proc., R raumeningumo – 15,47 proc., O raumeningumo – 9,68 proc., o  P ir E raumeningumo klasių skerdenų gauta atitinkamai 1,26 proc. ir 11,67 proc. mažiau. Vidutinė supirkto ir suklasifikuoto pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijo skerdena 2023 m. IV ketvirtį sudarė 286 kg ir, palyginti su 2023 m. III ketvirčiu, buvo 1,21 proc. sunkesnė.

2023 m. IV ketvirtį bendra vidutinė ES galvijų supirkimo kaina* sudarė 4,48 EUR/kg skerdenų ir buvo 1,05 proc. žemesnė nei 2023 m. III ketvirtį. 2023 m. IV ketvirtį supirktų galvijų skerdenų kainas*, lyginant su kaimyninių šalių galvijų supirkimo kainomis, tai vidutinė Lietuvos galvijų skerdenų kaina buvo apie 14 proc. aukštesnė nei Latvijos, tačiau beveik 25 proc. žemesnė nei Lenkijos ir beveik 26 proc. mažesnė nei bendra ES vidutinė kaina.

*vidutinės kainos apskaičiuotos iš savaitinių EK teikiamų duomenų

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Scroll to Top