Atviri duomenys

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras yra paskelbus šuos atvirų duomenų rinkinius:

 1. Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją.
 2. Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą.
 3. Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje.
 4. Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje.
 5. Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys.
 6. Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas.
 7. Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas.
 8. Deklaruotų techninių augalų plotai.
 9. Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai.
 10. Deklaruoti uogynų plotai.
 11. Deklaruoti sodų plotai.
 12. Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai.
 13. Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės “Ekologinis ūkininkavimas”.
 14. Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės “Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos” veiklas.
 15. Laikomų gyvūnų augintinių duomenys.
 16. Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys.
 17. Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys.
 18. Galvijų kraujo laipsnio duomenys.
 19. Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys.
 20. Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų.
 21. Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys.
 22. Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją.
 23. Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys.
 24. Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys.
 25. Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje.
 26. Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje.
 27. Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje.
 28. Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus.
Scroll to Top