Apie mus

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC) veiklą pradėjo 2023 m. sausio 3 d. reorganizavus sujungimo būdu valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ ir valstybės įmonę Valstybės žemės fondą. ŽŪDC perėmė visas šių valstybės įmonių teises ir pareigas. Nuo 2024 m. sausio 1 d. Geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo funkcijos iš ŽŪDC perduotos VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai. 

ŽŪDC – tai valstybės įmonė, užtikrinanti LR Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių saugų ir nepertraukiamą veikimą, efektyvų duomenų panaudojimą administruojant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones; teikianti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams.  

ŽŪDC, naudodamasis moderniausia programine ir kompiuterine įranga, taip pat vykdo žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo darbų organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų darbus. ŽŪDC atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastro, melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizacijos, melioracijos projektų skaitmeninimo, priemonių melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos, LR teritorijos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio palaikymo ir kūrimo paslaugas. 

Esame įmonė, kurioje gerbiamas kiekvienas darbuotojas, skatinamos ir palaikomos iniciatyvos, vadovaujamasi šiuolaikiniais kokybės vadybos principais, procesiniu požiūriu, ypač daug dėmesio skiriant informacijos ir duomenų saugai, aplinkos apsaugai, antikorupcinei veiklai. 

Saugos dokumentai

Scroll to Top