2024 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje mažėjo galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę kaina, bet buvo suklasifikuota daugiau galvijų skerdenų

Grįžti atgal

Analizuojamu laikitarpiu vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos įmonėse, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5,41 proc., iki 351,27 EUR/100 kg. 2024 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo paskersta ir suklasifikuota 46,320 tūkst. galvijų – 4,46 proc. daugiau nei 2023 m. analogišku laikotarpiu. Kaip ir įprastai, daugiausia buvo suklasifikuota karvių (46,39 proc.), jaunų bulių (27,15 proc.) ir telyčių (17,50 proc.) skerdenų, nuo bendro suklasifikuotų galvijų skaičiaus.

Šaltiniai – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Scroll to Top