2023 m. Lietuvos įmonėse buvo suklasifikuota daugiau galvijų, jie buvo superkami pigiau

Grįžti atgal

2023 m. šalies skerdyklose pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę iš viso buvo suklasifikuota 140,381 tūkst. galvijų ir pagaminta 40,869 tūkst. t skerdenų – atitinkamai 4,36 proc. ir 1,85 proc. daugiau nei 2022 m. E raumeningumo klasės skerdenos sudarė 0,12 proc. (palyginimui 2022 m. 0,07 proc.), U – 4,27 proc. (4,87 proc.),

R – 14,53 proc. (14,49 proc.), O – 44,94 proc. (44,65 proc.) ir P – 36,14 proc. (35,92 proc.) nuo visų suklasifikuotų galvijų skerdenų. Vidutinis 2023 m. paskersto ir suklasifikuoto galvijo skerdenos svoris sudarė 291,13 kg ir buvo 2,41 proc. mažesnis nei 2022 m. (298,32 kg).

2023 m. Lietuvos įmonėse supirktų ir suklasifikuotų galvijų skerdenų kaina vidutiniškai sudarė 345,67 EUR/100 kg ir buvo 7,71 proc. mažesnė nei 2022 m.

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Scroll to Top