2023 m. IV ketvirtį kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo

Grįžti atgal

2023 m. IV ketvirtį, palyginti su 2023 m. III ketvirčiu, Lietuvoje vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę sumažėjo 9,77 proc. (iki 2,21 EUR/kg skerdenų). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu beveik visose ES šalyse mažėjo, išskyrus Švediją. ES rinkoje kiaulių vidutinė supirkimo kaina pagal skerdenas 2023 m. IV ketvirtį, palyginti su 2023 m.

III ketvirčiu, sumažėjo 10,32 proc. ir sudarė 2,14 EUR/kg. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų vidutinė kaina Lenkijoje sumažėjo 8,69 proc. (iki 2,23 EUR/kg), Latvijoje – 8,60 proc. (iki 2,34 EUR/kg), Estijoje – 8,60 proc. (iki 2,01 EUR/kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu sudarė atitinkamai 2,22 EUR/kg (-10,82 proc.) ir 2,06 EUR/kg (-14,56 proc.). 2023 m. visose Europos šalyse buvo užfiksuotos rekordinės kiaulių supirkimo kainos, ypač aukštos kainos buvo pasiektos vasaros mėnesiais. 2023 m. kiaulių supirkimo kainos vidutiniškai siekė apie 2,27 EUR/kg tai 23 proc. didesnės nei 2022 m. Daugelio šalių rinkos ekspertai prognozuoja, kad 2024 m. kiaulių supirkimo kainos išliks aukštos, tačiau tikėtina, kad jos bus šiek tiek žemesnės nei 2023 m.

 

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Scroll to Top