2024 m. sausio mėn., palyginti su 2023 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys didėjo

Grįžti atgal

2024 m. sausio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 70,213 tūkst. kiaulių – 10,59 proc. daugiau nei 2023 m. sausio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 16,60 proc. daugiau nei 2023 m. sausio mėn. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2024 m. sausio mėn. sudarė 75,31 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2023 m. sausio mėn. – 85,01 proc.

2024 m. sausio mėn., palyginti su 2023 m. sausio mėn., Lietuvoje vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę padidėjo 7,98 proc. (iki 221,99 EUR/100 kg). 2024 m. sausio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina daugelyje ES šalių didėjo, išskyrus Airiją, Ispaniją, Prancūziją, Kroatiją, Maltą, Portugaliją, Suomiją ir Švediją. ES rinkoje kiaulių vidutinė supirkimo kaina pagal skerdenas 2024 m. sausio mėn., palyginti su 2023 m. sausio mėn., padidėjo 1,28 proc. ir sudarė 205,37 EUR/100 kg. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų vidutinė kaina Lenkijoje padidėjo 0,96 proc. (iki 207,15 EUR/100 kg), Latvijoje – 9,80 proc. (iki 234,09 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu sudarė atitinkamai 215,76 EUR/kg (+3,22 proc.) ir 199,30 EUR/kg (-1,25 proc.).

Vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 166,06 EUR/100 kg – buvo 8,81 proc. aukštesnė nei 2023 m. sausio mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 13,25 proc., antros (106–115 kg) – 7,71 proc., trečios (116–140 kg) – 5,43 proc., o paršavedžių – 17,33 proc.

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Scroll to Top