2024 m. sausio–vasario mėn. kiaulių supirkimo kainos ir skerdimo apimtys didėjo

Grįžti atgal

2024 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 133,448 tūkst. kiaulių – 6,92 proc. daugiau nei 2023  m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 12,07 proc. daugiau nei 2023 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2024 m. sausio–vasario mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 9,21 proc. (2023 m. sausio–vasario mėn. – 12,99 proc.), E kategorijos – 66,77 proc. (2023 m. sausio–vasario mėn. – 70,14 proc.) nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus.

2024 m. sausio–vasario mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 218,39 EUR/100 kg ir buvo 3,10 proc. aukštesnė nei 2023 m. sausio–vasario mėn., o reprezentacinė E klasės kiaulių vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje sudarė 219,96 EUR/100 kg ir buvo 3,14 proc. aukštesnė nei 2023 m. sausio–vasario mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 206,44 EUR/100 kg ir buvo 1,76 proc. žemesnė nei 2023 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2024 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2023 m. sausio–vasario mėn., kitose ES šalyse kito įvairiai. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 1,71 proc. (iki 210,20 EUR/100 kg), Latvijoje – padidėjo 4,49 proc. (iki 230,48 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2024 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2023 m. sausio–vasario mėn., atitinkamai sumažėjo 0,06 proc. (iki 218,66 EUR/100 kg) ir 3,95 proc. (iki 200,49 EUR/kg).

Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina 2024 m. sausio–vasario mėn. sudarė 163,87 EUR/100 kg – buvo 4,03 proc. aukštesnė nei 2023 m. sausio–vasario mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 7,09 proc., antros (106–115 kg) – 3,62 proc., trečios (116–140 kg) – 1,45 proc., o paršavedžių – 10,09 proc.

 

Šaltiniai ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Scroll to Top