2024 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina mažėjo, o skerdimo apimtys didėjo

Grįžti atgal

2024 m. sausio–balandžio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 267,26 tūkst. kiaulių – 1,34 proc. daugiau nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 3,78 proc. daugiau nei 2023 m. sausio–balandžio mėn. 2024 m. sausio–balandžio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina sudarė 166,11 EUR/100 kg – buvo 0,95 proc. žemesnė nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu (167,70 EUR/100 kg). Vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvoje vidutiniškai sudarė 221,58 EUR/100 kg ir buvo 1,01 proc. žemesnė nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių E klasės supirkimo kaina Lietuvos skerdyklose sudarė 223,23 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 1,06 proc. žemesnė nei 2023 m. sausio–balandžio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 212,36 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 4,52 proc. žemesnė nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2024 m. sausio–balandžio mėn. kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Latvijoje – 234,35 EUR/100 kg, tačiau buvo 0,85 proc. buvo žemesnė nei 2023 m. sausio–balandžio mėn. Analizuojamu laikotarpiu Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 4,81 proc. (iki 216,93 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 224,72 EUR/100kg (-2,27 proc.) ir 209,48 EUR/100kg (-7,35 proc.).

Šaltiniai – ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Scroll to Top