2018 m. mėsos sektoriaus vidaus rinkos apžvalgos

Grįžti atgal

2018-11-26 – 2018 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-11-15 – 2018 m. sausio–ugsėjo mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-11-13 – Galvijų pasiskirstymas pagal veislių grupes Lietuvoje 2018 m. spalio 1 d., vnt.

2018-11-12 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2018-10-31 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių ir ožkų ūkių skaičius

2018-10-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2016–2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2018-10-30 – 2018 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-10-29 – 2018 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 7 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 15,45 proc. 

2018-10-15 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-10-10 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs

2018-10-10 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-09-19 – Šių metų 36 savaitę (09 03–09) suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) vidutinė supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina Lietuvos įmonėse sudarė 1,18 EUR/kg ir buvo 0,72 proc. aukštesnė nei paskutinę vasaros savaitę (35 savaitė 08 27–09 02)  

2018-08-29 – 2018 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2018-08-27 – 2018 m. liepos mėn., palyginti su 2017 m. liepos mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 17 proc., o skerdimo apimtys padidėjo apie 10 proc.

2018-08-17 – 2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 5,39 proc., o supirkimo pagal skerdenas kaina sumažėjo 10,94 proc.

2018-08-13 – 2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2018-07-31 – 2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 19 proc. o skerdimo apimtys padidėjo – 10 proc.

2018-07-30 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2018-07-30 – 2018 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs

2018-07-02 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse paskersta mažiau galvijų nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu

2018-06-28 – 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo, o skerdimo apimtys padidėjo

2018-06-28 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-28 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2018-06-12 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-06-11 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-05-31 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-31  – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-30 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2016-2018 m. I ketvirtį

2018-05-29 – 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenas sumažėjo 13,27 proc. 

2018-05-28 – 2018 m. balandžio mėn., palyginti su 2017 m. balandžio mėn., Lietuvos įmonėse sumažėjo galvijų skerdimai

2018-05-16 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių skaičius, tačiau ožkų – padidėjo

2018-05-15 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2018-05-14 – 2018 m. I ketvirčio galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatų Lietuvoje apžvalga

2018-05-03 – 2018 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo kiaulių ir avių skerdimo apimtys, tačiau galvijų – nežymiai sumažėjo

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvoje mėsos* gamyba išliko beveik nepakitusi

2018-05-02 – 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse padidėjo galvijų skerdimų skaičius

2018-03-28 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2018-03-27 – 2018 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina padidėjo, o skerdimo apimtys sumažėjo

2018-03-26 – Lietuvoje sumažėjo galvijų, arklių ir ožkų bandų skaičius, tačiau avių – padidėjo

Scroll to Top