2018 m. mėsos sektoriaus užsienio rinkos apžvalgos

Grįžti atgal

2018-11-26 – 2018 m. spalio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,69 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2018-11-15 – Pasaulinė kiaulienos gamyba

2018-11-15 – Pasaulinė galvijienos gamyba

2018-11-12 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2018-10-29 – 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalių avienos ir ožkienos eksportas sumažėjo, tačiau importas – padidėjo  

2018-10-22 – 2018 m. sausio–liepos mė. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas

2018-10-16 – 2018 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-10-10 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2018-09-20 – 2018 m. sausio–birželio mėn. nežymiai padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir sumažėjo importas 

2018-08-29 – 2018 m. sausio–birželio mėn. kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 7 proc. 

2018-07-31 – 2018 m. birželio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,34 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2018-07-30 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-07-02 – 2018 m. sausio–balandžio mėn. Danija paršelių eksportą padidino 3,5 proc.

2018-06-28 – 2018 m. sausio–kovo mėn. Vokietijos kiaulienos eksportas išliko stabilus 

2018-06-12 – 2018 m. I ketvirtį sumažėjo ES šalių kiaulienos eksportas, tačiau padidėjo importas

2018-05-29 – ES rinkoje mažėjo paršelių kainos

2018-05-17 – Pasaulinė kiaulienos gamyba

2018-05-17 – 2018 m. I ketvirtį kiaulių ir paršelių importas į Vokietiją sumažėjo 6 proc.

2018-05-08 – Kiaulių (E klasės) supirkimo pagal skerdenas kainos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir vidutinė ES, EUR/100 kg (be PVM)

2018-05-07 – Kiaulių ir paršelių eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis, tūkst. vnt.

2018-05-07 – Galvijų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis, tūkst. vnt.

2018-05-04 – 2018 m. sausio–vasario mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas

2018-05-03 – Kiaulienos ir jos produktų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis 2017 m.*, tūkst. t 

2018-05-03 – Galvijienos ir jos produktų eksportas iš Vokietijos į pagrindines šalis 2017 m.*, tūkst. t 

2018-05-02 – 2018 m. sausio mėn. padidėjo kiaulienos importas į ES šalis 

2018-05-02 – 2017 m. Danijos kiaulienos eksportas mažėjo 

2018-05-02 –  2018 m. sausio mėn. padidėjo ES šalių avienos ir ožkienos eksportas ir importas

2018-03-28 – Avių skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-27 – Kiaulių skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-27 – Galvijų skerdimų skaičius ES-28 šalyse

2018-03-26 – Kiaulienos rinkos ES šalyse apžvalga ir prognozės 2030 m. 

2018-03-19 – Kiaulių skaičius ES šalyse 2017 m. gruodžio 1 d.

Scroll to Top