2022 m. mėsos sektoriaus vidaus rinkos apžvalgos

Grįžti atgal

2022-11-29 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo

2022-11-29 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos

2022-11-14 – 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2022-11-14 – 2022 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse galvijų skerdimas mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2022-11-14 – 2022 m. liepos–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2022-11-14 – Lietuvos įmonėse 2022 m. III ketvirtį buvo supirkta mažiau, tačiau geresnės kokybės ir brangesnių galvijų

2022-11-14 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje sumažėjo avių skerdimai

2022-09-30 – 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,91 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 17 proc.

2022-09-30 – 2022 m. sausio–liepos mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas didėjo, o importas mažėjo

2022-09-16 – Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2022-09-05 – 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-09-02 – 2022 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kaina didėjo

2022-09-02 – 2022 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimai ir galvijų supirkimo kaina

2022-08-04 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje galvijų supirkimo kaina didėjo, o skerdimai šiek tiek mažėjo

2022-08-04 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvoje kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-07-29 – 2022 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-07-13 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2022-07-04 – Lietuvoje 2022 m. sausio–gegužės mėn. didėjo galvijų skerdimas bei supirkimo kaina

2022-06-28 – 2022 m. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,94 proc., o supirkimo kaina padidėjo 10,88 proc.

2022-06-16 – 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje mažėjo mėsos* gamyba

2022-06-14 – 2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-06-07 – 2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,08 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 9 proc.

2022-05-24 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina

2022-05-24 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-26 – 2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2022-04-26 – 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo

2022-04-19 – Lietuvoje didėjo galvijų supirkimo kaina ir gerėjo skerdenų kokybė

2022-04-13 – 2022 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina šiek tiek didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – Lietuvoje ir toliau mažėja įregistruotų galvijų ūkių bei juose laikomų galvijų skaičius

2022-04-06 – 2022 m. sausį, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje mėsos* pagaminta mažiau

2022-04-06 – 2021 m. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimai

2022-04-06 – 2021 m. palyginti su 2020 m., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina ir skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – 2021 m. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina

2022-04-06 – 2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo

2022-04-06 – Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2022-02-02 – 2021 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 8,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

2022-01-31 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

Scroll to Top