2019 m. mėsos sektoriaus vidaus rinkos apžvalgos

Grįžti atgal

2019-12-19 – 2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-12-18 – 2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta daugiau avių negu pernai

2019-12-02 – Lietuvoje 2019 m. spalio mėn. išaugęs galvijų skerdimų skaičius lėmė žemesnes supirkimo kainas

2019-11-13 – Lietuvoje mažėja gyvulių bandų skaičius

2019-11-11 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2019-11-06 – 2019 m. III ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2019-11-06 – 2019 m. III ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2019-10-29 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą 2017–2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2019-10-29 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2019-10-29 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-10-28 – 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. didėjo kiaulių skerdimo ir gamybos apimtys

2019-10-15 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą

2019-10-15 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos

2019-10-14 – 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo kiaulių ir avių skerdimai, o galvijų – išliko stabilūs

2019-01-02 – Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos išaugo apie 25 proc.

2019-09-19 – 2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-07-31 – Lietuvoje mažėja gyvulių bandų skaičius

2019-07-29 –  Kiaulienos rinkos 2019 m. II ketvirčio apžvalga

2019-07-29 – Galvijienos rinkos 2019 m. II ketvirčio apžvalga

2019-07-29 – 2019 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-07-25 – 2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje padidėjo mėsos* gamyba

2019-07-25 – Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimai

2019-07-02 – 2019 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo

2019-06-10 – Lietuvos įmonėse ir toliau mažėja avių skerdimai

2019-06-05 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą

2019-06-05 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos

2019-06-05 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) importas į Lietuvą

2019-06-05 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos

2019-06-04 – 2019 m. balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos didėjo

2019-06-03 – Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius

2019-05-15 – 2019 m. I ketvirtį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos*gamyba

2019-05-15 – Lietuvoje sumažėjo įregistruotų avių ir ožkų ūkių skaičius

2019-05-14 – 2019 m. I ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2019-05-14 – 2019 m. I ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2019-05-02 – 2019 m. I ketvirtį Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-05-02 – 2019 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse mažėjo avių skerdimai

2019-04-01 – 2019 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-03-20 – 2019 m. sausio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2019-03-19 – Lietuvoje ir toliau mažėja gyvulių bandų skaičius

2019-03-05 – 2018 m. Lietuvos įmonėse mažėjo galvijų skerdimas, o supirkimo kainos – augo 

2019-02-27 – Kiaulienos-rinkos-apžvalga

2019-02-27 – Galvijienos-rinkos-apžvalga

2019-02-20 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2016–2018 m.

2019-02-20 – Kiaulių skerdenų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m., vnt.

2019-02-13 – Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos krito apie 12 proc.

2019-02-12 – 2018 m. Lietuvos įmonėse avių skerdimai didėjo

2019-01-30 – 2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2019-01-28 –2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 2,15 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 9,29 proc.

Scroll to Top