2020 m. mėsos sektoriaus vidaus rinkos apžvalgos

Grįžti atgal

2020-12-21 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir supirkimo kainos didėjo

2020-12-18 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje mėsos_ gamyba padidėjo 3,54 proc. 

2020-12-17 – 2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2020-12-01 – Gyvulių ir jų bandų skaičius Lietuvoje ir toliau mažėja

2020-10-12 – 2020 m. III ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos_ mažėjo

2020-10-02 – 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos_ gamyba

2020-09-29 – 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-09-22 – 2020 m. vasarą Lietuvoje vidutinė galvijų supirkimo kaina išliko stabili

2020-09-17 – 2020 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo

2020-08-14 – Kiaulių skerdimų skaičius ir kiaulių supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2020-08-14 – Galvijų skerdimų skaičius ir galvijų supirkimo pagal gyvąjį svorį kainos Lietuvoje 2018–2020 m.

2020-08-12 – Lietuvoje ir toliau mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius

2020-08-12 – Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių ir juose laikomų galvijų skaičius

2020-08-10 – 2020 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-07-27 – 2020 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo

2020-07-15 – 2020 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos_ gamyba

2020-07-14 – 2020 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse didėjo kiaulių skerdenų supirkimo kainos pagal masę ir kokybę

2020-07-09 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2018–2020 m. sausio–balandžio mėn.

2020-07-09 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102) eksportas iš Lietuvos 2018–2020 m. sausio–balandžio mėn.

2020-07-01 – Lietuvoje mažėja galvijų ir jų laikytojų skaičius

2020-06-16 – 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

2020-06-15 – 2020 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kainos pagal masę ir kokybę didėjo

2020-06-05 – 2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2020-05-15 – _2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo mėsos_ gamyba

2020-05-15 – 2020 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimai

2020-04-28 – Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių ir juose laikomų galvijų skaičius

2020-04-27 – 2020 m. I ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių skerdenų supirkimo kainos didėjo

2020-04-17 – 2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai

2020-04-14 – Galvijų supirkimo kainos ir skaičius Lietuvoje mažėja

2020-03-31 – 2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

2020-03-30 – Lietuvoje ir toliau pastebima gyvulių skaičiaus ir jų bandų mažėjimo tendencija

2020-03-19 – 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo mėsos_ gamyba

2020-03-18 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) importas į Lietuvą 2017–2019 m.

2020-03-18 – Gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m.

2020-03-16 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) importas į Lietuvą 2017–2019 m.

2020-03-16 – Gyvų galvijų (KN kodas 0102 ) eksportas iš Lietuvos 2017–2019 m.

2020-03-09 – 2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys – mažėjo

2020-03-06 – Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius

2020-02-05 – 2019 m. IV ketvirčio kiaulienos rinkos apžvalga

2020-02-05 – 2019 m. IV ketvirčio galvijienos rinkos apžvalga

2020-01-29 – 2019 m., palyginti su 2018 m., Lietuvoje padidėjo mėsos_ gamyba

2020-01-29 – 2019 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo apie 12 proc., o supirkimo kaina – apie 43 proc.

2020-01-27 – 2019 m. Lietuvoje padidėjo avių skerdimai

Scroll to Top