Erdviniai melioracijos duomenys M 1:10 000

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT (Mel_DR10LT) yra Žemės išteklių stebėsenos informacinės sistemos (ŽISIS) dalis. Melioracijos skyrius, vadovaudamasis Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.17.02.:2015 „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija“ ir paslaugų sutartimis su ŽŪM, skaitmenizuoja projektinę melioracijos medžiagą, kaupia, apdoroja, tikslina, atnaujina informaciją apie melioracijos projektinę dokumentaciją – įvykdytus melioracijos projektus, melioracijos rekonstrukcijos projektus, šalies nusausintos žemės plotus, blogos būklės nusausintos žemės plotus bei hidrotechninius (melioracijos) statinius, jų būklę, užtikrina, kad nebūtų įrašyti klaidingi, neišsamūs duomenys. Publikuoja informaciją apie ŽISIS duomenis, teikia pasiūlymus ŽISIS valdytojui – ŽŪM – dėl ŽISIS duomenų turinio ir aprašomosios informacijos, ŽISIS modernizavimo, ŽISIS duomenų tvarkymo ir jų saugos tobulinimo. Kas ketvirtį ŽŪM pateikiamos atliktų darbų ataskaitos.

Mel_DR10LT_Geoportale

Mel_DR10LT tvarkymo ir atnaujinimo darbai vykdomi 52 šalies savivaldybių teritorijose, atliekami naudojant naujausius erdvinių duomenų rinkinius, kartografinę ir kitokią medžiagą: Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT, Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys (administracinių vienetų ribas), Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2 000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR2LT, inžinerinių tinklų topografinius planus, skaitmeninius rastrinius melioracijos inžinerinių tinklų planus, melioracijos statinių inventorizacijos ir apžiūros vietovėje duomenis, blogos būklės ir nurašytos melioruotos žemės duomenis, skaitmenintą melioracijos projektinę medžiagą. Tvarkomi ir atnaujinami Mel_DR10LT sluoksnių duomenys atitinka mastelio 1:10 000 tikslumo reikalavimus. Duomenys publikuojami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt ir ŽISIS internetinėje svetainėje www.zisis.lt

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT ataskaitos:

Scroll to Top