Informacija apie 2021 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Grįžti atgal

1. Informacija apie 2021 m. pateiktas paraiškas, bendrą deklaruotą plotą, įbraižytus laukus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
2. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas 2012-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
3. Informacijos apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis e-valdžios vartų portalu, palyginimas 2012-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
4. 2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
5. 2019-2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
6. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2018-2021m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
7. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
8. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
9. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
10. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
11. Aromatinių medicininių prieskoninių augalų plotų palyginimas 2017 2021-m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
12. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
13. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
14. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
15. Bendro ploto, deklaruoto pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
16. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
17. Paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
18. Informacija apie paraiškas, pateiktas 2018-2021 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veiklas. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
19. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ ir 2017–2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
20. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Natura 2000“ ir 2014–2020 m. programos priemonę „Su Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
21. Plotų, deklaruotų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties bei apleistos žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
22. Informacijos apie paraiškas, pateiktas susietajai paramai už plotą gauti, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
23. Fizinių ir juridinių asmenų 2021 m. pateiktų paraiškų, bendro deklaruoto ploto palyginimas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
24. Informacija apie fizinių ir juridinių asmenų deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus pasiskirstymą pagal deklaruoto ploto intervalus. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
25. Informacijos apie paraiškas, pateiktas išmokai jaunajam ūkininkui už plotą gauti, palyginimas 2017-2021 m. Atsisiųsti: *.xlsx *.pdf
26. Bendras deklaruotas paraiškų skaičius pagal ploto intervalus 2021 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf
27. 2021 m. deklaruotas bendras plotas pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programos priemones. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

28. Kraštovaizdžio elementai ir EASV 2021 m. Atsisiųsti:*.xlsx *.pdf

Scroll to Top