Melioracija

Melioracijos užsakomieji (komerciniai) darbai

Naudojant archyvinę rastrinę melioracijos medžiagą (melioracijos planus), kuriami vektoriniai melioracijos duomenys (taškiniai, linijiniai, plotiniai), skaitmeninių duomenų sluoksnių atributiniai laukai užpildomi duomenimis apie melioracijos statinius.

Vykdant melioracijos statinių ir melioruotos žemės duomenų apskaitą, parengiami suvestiniai žiniarasčiai apie melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal nuosavybės formą, melioracijos statinių kiekius ir vertes kadastro vietovių ir savivaldybių apimtyse.

Skenuojami melioracijos projektų melioracijos griovių išilginiai profiliai,  piketuojant profilių duomenys perkeliami į skaitmeninius vektorinius duomenis (taškinius), skenuota profilių medžiaga susiejama su vektoriniais duomenimis.

Parengiami ir atspausdinami įvairaus mastelio ir dydžio teminiai melioracijos statinių, melioruotos žemės, jos būklės, žemėlapiai.

Kitos melioracijos paslaugos

Vedamas melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų kadastras, atliekama centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcija

Tvarkomi, atnaujinami (nusidėvėjimas, rekonstrukcija), sisteminami apskaitos duomenys, teikiami valstybės institucijoms.

Skaityti plačiau

Tvarkomi ir atnaujinami vektoriniai erdvinių melioracijos duomenų rinkinio Mel_DR2LT duomenys.

Melioracijos skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, koordinuoja ir kontroliuoja M 1:2 000 melioracijos erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT rengimo eigą, vykdo duomenų rinkinio atnaujinimo ir tvarkymo darbus. Darbai vykdomi pagal Mel_DR2LT sudarymo specifikaciją, parengti erdviniai duomenys pateikiami publikuoti Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt

mel_dr2lt

Skaitmenizuojama projektinė melioracijos medžiaga, kaupiama informacija apie rekonstruotus arba naujai įvykdytus melioracijos projektus, tvarkomi ir atnaujinami vektoriniai erdvinių melioracijos duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenys.

Skaityti plačiau

Scroll to Top