Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita

Vadovaudamasis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, Melioracijos skyrius vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą. Kiekvieną mėnesį, 52 savivaldybių apimtyje, atnaujinami suvestiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys pagal kadastro vietovių ir savivaldybių teritorijas. Šalies mastu atnaujinti suvestiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys publikuojami informaciniame leidinyje „Suvestiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys“. Atnaujinti apskaitos duomenys pateikiami ŽŪM, ŽŪA, savivaldybių administracijoms, pateikiama informacija apie savivaldybių teritorijose valstybės biudžeto lėšomis atliktus melioracijos sistemų ir polderių eksploatavimo darbus. Sukauptą melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos informaciją naudoja įvairios valstybės institucijos bei savivaldybių administracijos. Melioracijos skyriaus specialistai konsultuoja savivaldybių administracijų melioracijos specialistus melioruotos žemės plotų ir melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti klausimais, o ŽŪM, pagal ŽUM specialistų užklausas, teikiami duomenys apie dominančius melioracijos statinius.

MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS SISTEMOS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS

VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO ATASKAITOS

Scroll to Top