Informacija apie 2012 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Grįžti atgal

1. Bendro deklaruoto ploto, laukų, paraiškų skaičiaus palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
2. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
3. Deklaruotų kultūrų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
4. Deklaruotų žieminių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
5. Deklaruotų vasarinių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
6. Deklaruotų grikių plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
7. Deklaruotų ankštinių javų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
8. Deklaruotų techninių augalų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
9. Deklaruotų rapsų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
10. Deklaruotų pievų ir ganyklų plotų palyginimas 2011–2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
11. Deklaruotų bulvių ir daržovių plotų palyginimas 2011-2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
12. Deklaruotų sodų ir uogynų plotų palyginimas 2011-2012 m. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
13. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2011–2012 m. (agrarinė aplinkosauga). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
14. Pateiktų paraiškų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę, palyginimas 2011–2012 m. (Natura 2000 ir mažiau palankios ūkininkauti vietovės – MPŪV). Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf
15. Informacija apie pareiškėjus, pateikusius paraiškas naudojantis elektronine bankininkyste. Atsisiųsti: *.xlsx   *.pdf

Scroll to Top