Ūkinių gyvūnų registras

Grįžti atgal

Pagrindinis Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŪGR) tikslas – vykdyti ūkinių gyvūnų apskaitą, kad būtų užtikrinta ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė.

ŪGR registruojami unikaliais ausų įsagais paženklinti galvijai, avys, ožkos, bizonai, buivolai, mikroschemomis paženklinti arklinių šeimos gyvūnai, taip pat grupėmis registruojamos kitos 57 ūkinių gyvūnų rūšys, pvz., kiaulės, vištos, audinės, triušiai, žuvys ir kt., ir toms grupėms yra suteikiamas unikalus bandos numeris.

ŪGR kaupiami duomenys apie ūkinių gyvūnų laikytojus, laikymo vietas, ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, skerdimą ūkiuose ar skerdimo įmonėse ir kt.

ŪGR kaupiami duomenys yra svarbūs Lietuvos valstybės institucijoms, gyvulininkystės specialistams, asocijuotoms struktūroms bei kitiems asmenims, gyvenantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą kaime, mokslo ir mokymo įstaigoms ir kt. ŪGR duomenys ypač svarbūs ūkinių gyvūnų laikytojams, dalyvaujantiems įvairiose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, paramos už ūkinius gyvūnus ir pieną programose, pagal ŪGR duomenis skaičiuojami ekonominio valdos dydžio, sutartiniai gyvulių vienetai, vykdoma duomenų analizė, numatomos ūkio vystymo prognozės.

 

ŪGR statistinė informacija

Ženklinimo įrangos tiekėjai

Ūkinių gyvūnų apskaitos formos

  • Ūkinių gyvūnų laikymo vietos ir (ar) bandos įregistravimo prašymas (1 priedas) docx | pdf
  • Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalo GAŽ-1 forma (2 priedas) xlsx | pdf
  • Ūkinių gyvūnų bandos apskaitos žurnalo (GAŽ-2) forma (3 priedas) xlsx | pdf
  • Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-1) forma (4 priedas) xlsx | pdf
  • Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2) forma (5 priedas) xlsx | pdf
  • Pranešimo apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą (GŽ-2a) forma (6 priedas) xlsx | pdf
  • Pranešimo apie arklinių šeimos gyvūno registravimą (AŽ-1) forma (7 priedas) xlsx | pdf
  • Pranešimo apie ūkinių gyvūnų ganymo registravimą (GAN-1) forma (8 priedas) xlsx | pdf
  • Duomenų taisymo ir anuliavimo protokolas docx | pdf
  • Įsagų užsakymo išplatinimo (priskyrimo) / taisymo prašymo forma docx | pdf

Ūkinių gyvūnų klasifikatoriai

SGV koeficientai

Tiesioginės išmokos

Žemėlapiai

Paslaugų teikėjai

Scroll to Top