Svarbu savivaldybių darbuotojams. Nacionalinė parama pieno gamintojams

Grįžti atgal

Informuojame, kad 2023 m. balandžio 16 d. savivaldybėms išsiuntėme jų pieno gamintojų, galinčių pretenduoti gauti Nacionalinę pagalbą (de minimis) pieno gamintojams, duomenų suvestines (toliau – suvestinė). 

Prie suvestinės (antrame lape – Paraiska) yra pridėta paraiška, į kurią suvedus informaciją raudonai pažymėtose vietose – paraiška, po pareiškėjo asmens / įmonės kodo suvedimo, užsipildys automatiškai. Papildomai reikės įrašyti susijusius ūkio subjektus, įmonių jungimo/skaidymo atvejus jeigu tokių bus. Užpildyta paraiška turi būti atspausdinta 2 egz. ir pateikta pareiškėjui ir savivaldybės darbuotojui pasirašymui. Po paraiškos pasirašymo – savivaldybės darbuotojas priėmęs paraišką turi užpildyti suvestinę (pirmame lape – Suvestine) “Paraiškos registracijos data”. 

Užpildytą duomenų suvestinę labai prašytume perduoti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui ([email protected]) MS Exel formatu kaip galima ankščiau – nelaukiant gegužės 12 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos nacionalinei pagalbai gauti priimamos nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 5 d. (imtinai). Pieno gamintojas, pavėlavęs pateikti paraišką nacionalinei pagalbai gauti dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure), gali ją pateikti iki 2023 m. birželio 5 d. (imtinai), pridėdamas vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Paraiškos, pateiktos po galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl gautos duomenų suvestinės, paraiškos pildymo – maloniai prašome kreiptis telefonu 8 5 266 0620 ar el. paštu ([email protected], [email protected])

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top