Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių metinės suvestinės

Grįžti atgal

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinę už 2022 m. (261 žemės ūkio įmonė: 153 ŽŪB, 81 AB ir UAB, 20 kooperatyvų, 7 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinę už. 2021 m. (261 žemės ūkio įmonė: 150 ŽŪB, 78 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 7 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už. 2020 m. (266 žemės ūkio įmonės: 153 ŽŪB, 82 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už. 2019 m. (266 žemės ūkio įmonės: 151 ŽŪB, 80 AB ir UAB, 28 kooperatyvai, 7 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už 2018 m. (256 žemės ūkio įmonės: 153 ŽŪB, 74 AB ir UAB, 25 kooperatyvai, 4 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2017 m. (317 žemės ūkio įmonės: 181 ŽŪB, 93 AB ir UAB, 40 kooperatyvai, 3 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2016 m. (327 žemės ūkio įmonės: 195 ŽŪB, 94 AB ir UAB, 32 kooperatyvai, 6 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2015 m. (319 žemės ūkio įmonių: 193 ŽŪB, 90 AB ir UAB, 30 kooperatyvai, 6 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2014 m.  (321 žemės ūkio įmonė: 186 ŽŪB, 104 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės)

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2013 m. (321 žemės ūkio įmonės: 187 ŽŪB, 103 AB ir UAB, 26 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2012 m.  (309 žemės ūkio įmonės: 194 ŽŪB, 85 AB ir UAB, 25 kooperatyvai, 5 kitos žemės ūkio įmonės).

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių suvestinė už ataskaitinius 2011 m.  (294 žemės ūkio įmonės: 182 ŽŪB, 84 AB ir UAB, 25 kooperatyvai, 3 kitos žemės ūkio įmonės).

 

Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės (toliau – įmonės), vykdydamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-856 ,„Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 2.2 papunktį, VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (toliau – ŽŪIDC) turi pateikti užpildytas Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formas (toliau – statistinė ataskaita 1-ŽŪ) už ataskaitinius metus.

Statistinė ataskaita 1-ŽŪ pildoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-133 „Dėl žemės ūkio ministro  2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-961 „Dėl Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodika.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė statistinių duomenų rinkimo tvarka:

Įmonės užpildytą (Excel formatu) formą pateikia derinti ŽŪDC el. paštu [email protected]. Jeigu pateikta statistinė ataskaita 1-ŽŪ yra su klaidomis, įmonė apie tai informuojama ir privalo pateikti patikslintus duomenis.

Įmonės suderintą statistinę ataskaitą 1-ŽŪ pateikia ŽŪDC iki einamųjų metų birželio 1 d. vienu iš šių jiems priimtinesnių būdų:

  1. Excel formato ataskaitos formą naudodamiesi elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacine sistema „E. pristatymas“ (https://epristatymas.post.lt/);
  2. atspausdintą, pasirašytą ir nuskenuotą el. paštu [email protected];
  3. atspausdintą ir pasirašytą (popierinę ataskaitos formą) nusiunčia adresu: V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

 

Įmonės, kurių finansiniai metai yra ūkiniai metai, turi pateikti praėjusių ūkinių metų duomenis.
Jeigu turite klausimų dėl formos pildymo, prašome kreiptis tel. (8 5) 266 5997 ir (8 5) 211 1521 arba el. paštu [email protected].

Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) forma pildymui (Įrašomo failo tipas “Excell darbaknygė“)

Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) forma pildymui (Įrašomo failo tipas “Excell 97-2003 darbaknygė“)

Scroll to Top