Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Grįžti atgal

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau Įmonė) veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas korupcijai atsirasti, taip pat nustatyti veiklos sritis, turinčias daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, numatyti ir įgyvendinti prevencijos priemones šių veiklos sričių vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti

Už korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, jo atlikimo proceso organizavimą Įmonėje atsakingas Atitikties pareigūnas, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlieka Generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta Įmonės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymas rengiamas ir teikiamas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai (toliau Ministerija) Ministerijos  nustatyta tvarka ir terminais, vadovaujantis patvirtintu Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis ir Įmonėje patvirtintu Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo tvarkos aprašu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės metu nustatomi veiklos srityje egzistuojantys korupcijos rizikos veiksniai, o jų šalinimo ir mažinimo priemonės įtraukiamos į Įmonės korupcijos prevencijos planavimo dokumentus (Kovos su korupcija programa).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityje vertinimo aprašymų archyvas:

Scroll to Top