15. Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos

Grįžti atgal

Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Prašymo forma, kai atstovaujamas 1 asmuo (pritaikyta pildyti kompiuteriu):

Prašymo forma, kai atstovaujamas daugiau negu 1 asmuo (pritaikyta pildyti kompiuteriu):

Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro.
Supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, pasirinkus viešąją ar administracinę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas“ įgaliojimo turinyje (aprašyme) turi būti nurodytas šis tekstas: „atstovauti man valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre tvarkant reikalus, susijusius su Paraiškų priėmimo informacinės sistemos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis; teikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką; registruoti augalų apsaugos produktais apdorojamus plotus arba sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, sėją; registruoti išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus; įvesti duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus; pildyti žemės ūkio darbų apskaitos žurnalus; taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu“.

Atsakingas skyrius: Geografinių informacinių sistemų skyrius
Scroll to Top