Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–lapkričio mėn. mokama kaina

Grįžti atgal

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–lapkričio mėn. iš 14 381 pieno gamintojų supirko 1 237,14 tūkst. t vidutinio 4,46 proc. riebumo ir 3,53 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 227,85 tūkst. t vidutinio 4,21 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,8 proc., arba 9,28 tūkst. t. Per 2022 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 99,87 tūkst. t pieno arba 2,5 proc. mažiau nei 2021 m. lapkričio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

\"\"

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. lapkričio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. lapkričio mėn., padidėjo 37,2 proc. ir sudarė 410,64 Eur/t. Palyginus su 2022 m. spalio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,7 proc. mažesnė.

2022 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

\"\"
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
\"\"
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

\"\"
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
\"\"
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
\"\"
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. lapkričio mėnesį vidutinė natūralaus (4,46 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 1,16 proc. ir siekė 546,35 Eur, o, palyginus su 2021 m. lapkričio mėn., ji buvo 36,5 proc. didesnė. Šių metų lapkričio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. lapkričio –2022 m. lapkričio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. lapkričio mėnesį už natūralų pieną (4,42 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 586,08 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 2,5 proc. (2022  m. spalio mėn. ji buvo 601,31 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. lapkričio mėn. sumažėjo 3,2 proc. ir buvo 435,90 Eur/t Eur už t (2022 m. spalio mėn. – 450,35 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

\"\"

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. lapkričio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 577,8 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. lapkričio mėn., buvo 44,3 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 490,5 Eur/t, Lenkijoje – 583,6 Eur/t, Estijoje – 532,1 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. lapkričio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 36,8 proc., Lenkijoje – 52,9 proc., Estijoje – 56,0 proc.

2022 m. lapkričio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

\"\"

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–lapkričio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 1 017,96 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,3 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 28,21 tūkst. t, arba 2,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 219,18 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo18,92 tūkst. t, arba 7,9 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

\"\"

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. lapkričio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,5 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,3 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,8 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,5 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,8 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio–lapkričio mėn., proc.

\"\"

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 proc., gamintojų skaičius – 10,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,8 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 11,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 3,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 2,7 proc. – nuo 986,35  tūkst. t (2021 m. sausio–lapkričio mėn.) iki 1 013,23 tūkst. t (2022 m. sausio–lapkričio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

\"\"

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 222,50 tūkst. pieninių veislių karvių 1,6 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,38 tūkst. gamintojų, kurie laiko 208,43 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–lapkričio mėn.

\"\"
Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top