Pasikeitė žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, taikomi nuo 2023 m. paviršinio vandens telkinių apsaugos juostoms

Grįžti atgal

Nuo 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-255 buvo pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas. Šio aprašo 7 punkte buvo nustatyta, kad, įgyvendinant 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“, paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas.

Šio aprašo pakeitime taip pat nustatyta, kad kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, deklaruojant žemės ūkio naudmenas nustatomos šios vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos:

  • kai vandens telkinys ar jo ruožas yra sureguliuotas (ištiesinta, pagilinta ir pertvarkyta upė ar upės vagos ruožas, skirtas dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti), vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos;
  • kai vandens telkinys ar jo ruožas nėra sureguliuotas, mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto. Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostose ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškų priėmimo informacinės sistemos erdvinių duomenų sluoksnių sąraše šiuo metu paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų sluoksnio duomenys nėra rodomi. Kai tik šio sluoksnio duomenys bus paruošti pagal naujus 4 GAAB standarto reikalavimus, nustatytus pakeistame Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, apraše, jie bus įkelti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą ir juos galėsite naudoti deklaruodami žemės ūkio naudmenas.

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top