Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Grįžti atgal

2024 m. buvo numatyta žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą pradėti balandžio 15 d. Tačiau, siekiant palankesnių sąlygų ūkininkams, buvo atliktas Europos Komisijos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimas. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia buvo nukelta dviem savaitėmis. Nauja deklaravimo pradžia paskelbta gegužės 2 d. Tačiau nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) galėjo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas, pildyti paraiškų duomenis.

Pažymėtina, kad pareiškėjai, kurie deklaravimo metu negalėjo deklaruoti laukų dėl to, kad nebuvo panaikinti laikini leidimai naudotis valstybine žeme, paraiškos duomenis gali keisti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje dar 10 kalendorinių dienų po deklaravimo pabaigos (po liepos 1 d.) ir apie tokius pakeitimus turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA).

Taip pat paraiškos dar gali būti pateiktos nuo 2024 m. liepos 2 d. iki spalio 1 d., kai vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės (paramos gavėjo mirtis, ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas ir kt.).

 

Pasirengimas 2024 m. paraiškų priėmimui Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) vykdė paruošiamuosius darbus visus metus, kad paraiškų pateikimas vyktų sklandžiai, sparčiai ir kokybiškai. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje buvo įdiegti šie esminiai pakeitimai:

  • įgyvendintas automatinis laukų apkirpimas pagal netinkamus paramai plotus, kuriant paraišką;
  • patobulintas kraštovaizdžio elementų braižymo ir redagavimo funkcionalumas;
  • optimizuota paraiškos duomenų įvedimo forma, atsisakant perteklinių duomenų įvedimo paraiškoje;
  • integruotos Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (8 GAAB) standarto ir Veiklos ariamojoje žemėje skaičiuoklės;
  • optimizuotas kokybės modulis, įdiegtos automatinės patikros (iš anksto automatiškai atliekamos dažniausiai pasitaikančios paraiškos duomenų tvarkymo operacijos);
  • parengti orientaciniai įspėjimai, padedantys pareiškėjams nustatyti galimus reikalavimų nesilaikymo atvejus ir teisingai pateikti paraišką;
  • įdiegtas atnaujintas Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius ir atnaujinta Paramos suderinamumo matrica;
  • pareiškėjų patogumui buvo įgyvendinta galimybė įrašyti lauko pavadinimą;
  • sistemoje rodomi erdviniai duomenys aktualizuoti bei papildyti naujais.

 

Mokymų, kaip dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema, organizavimas

Kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti sklandų deklaravimo procesą, Žemės ūkio duomenų centras 2024 m. kovo 25 d. – 2024 m. balandžio 8 d. organizavo 2 dienų kontaktinius mokymus savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Šių mokymų teorinėje dalyje paramos paraiškų teikimo reikalavimus bei naujoves pristatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai, o paraiškų kontrolės ir administravimo tvarką detalizavo NMA darbuotojai. Savivaldybių ūkininkams buvo sudaryta galimybė tiesiogiai stebėti mokymų teorinę dalį per programą „Teams“. Antrąją mokymų dieną Žemės ūkio duomenų centro darbuotojai pristatė Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naujoves, pademonstravo atnaujintus sistemos funkcionalumus. Savivaldybių darbuotojai, naudodamiesi pateikta mokomąja medžiaga, su Žemės ūkio duomenų centro darbuotojų pagalba mokėsi praktiškai dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema.

Žemės ūkio duomenų centro darbuotojai aktyviai dalyvavo konsultacijose, kurias 2024 m. balandžio 18 d. – birželio 21 d. Žemės ūkio ministerija nuotoliniu būdu organizavo ūkininkams žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo klausimais.

Siekiant užtikrinti sklandesnį kraštovaizdžio elementų deklaravimą, Žemės ūkio duomenų centre buvo surengti papildomi nuotoliniai kraštovaizdžio elementų įbraižymo mokymai, taip pat paruoštos trumpos įbraižymo vaizdo instrukcijos, mokomieji filmukai ir įkelti į „YouTube“.

 

Paraiškų teikimo sunkumai ir iššūkiai

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė ūkininkai ir savivaldybių darbuotojai paraiškų teikimo metu, – tai valstybinės žemės deklaravimas ir 4 geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimo („Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“) įgyvendinimas, paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų (pagriovių) deklaravimas.

Nuo 2024 m. valstybinės žemės plotus, esančius miestų ir miestelių teritorijose, ūkininkai galėjo deklaruoti tik turėdami naujo patikėtinio – savivaldybės – sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo patvirtinančius rašytinius dokumentus. Todėl ūkininkai turėjo papildomai kreiptis į savivaldybes, gauti sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais.

Taip pat buvo susiduriama su sunkumais ir trukdžiais deklaruojant valstybinės žemės plotus, kai išduotas laikinas leidimas vienam asmeniui, o ilgalaikės valstybinės žemės nuoma sudaryta ir VĮ Registrų centre registruota kito asmens vardu.

Įgyvendindami žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų 4 GAAB reikalavimą, ūkininkai ir savivaldybių darbuotojai susidūrė su iššūkiais, įbraižydami pagriovius prie deklaruojamų laukų, kurie ribojasi su melioracijos grioviais (išskyrus ekologinius laukus). Jiems kilo daug klausimų, kokiais atvejais reikia braižyti pagriovį, kaip jį identifikuoti, kokius braižymo įrankius naudoti, kokiais pasėlių kodais deklaruoti.

Šios problemos buvo sprendžiamos individualiai su konsultantų ir kitų institucijų pagalba.

 

Konsultavimas ir komunikacija Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo klausimais

Žemės ūkio duomenų centras daug dėmesio skyrė pareiškėjų ir savivaldybių darbuotojų konsultavimui Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo klausimais.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu buvo galima skambinti Žemės ūkio duomenų centro bendruoju informacijos teikimo telefonu +370  5 266 0620. Taip pat klausimus buvo galima pateikti el. pašto adresais [email protected], [email protected]. Nuo paraiškų priėmimo pradžios buvo atsakyta į beveik 5 tūkst. skambučių. Kilus neaiškumų, pareiškėjai ir savivaldybių darbuotojai rašė paklausimus ir socialiniuose tinkluose, į kuriuos Žemės ūkio duomenų centras operatyviai reagavo. Socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Pasėlių deklaravimas“ bendrintos nuotraukos ir vaizdo įrašai, paaiškinantys Paraiškų priėmimo informacinės sistemos elektroninių paslaugų naudojimą.

 

Pasiruošimas ateinančiam žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui

Ruošiantis ateinančiam žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui Žemės ūkio duomenų centre bus atliekama šių metų deklaravimo analizė ir įvertinimas, bus vykdoma Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudotojų apklausa bei bus diskutuojama su socialiniais partneriais apie deklaravimo proceso palengvinimą. Planuojama įdiegti daugiau automatizavimo procesų, leidžiančių palengvinti deklaravimą.

 

Paraiškų priėmimo rezultatai

2024 m. patvirtintos 112 960 paraiškos, deklaruotas plotas 2 914 264,21 ha. Didžioji paraiškų dalis (107 tūkst.) pateikta su savivaldybių darbuotojų pagalba. Tendencija jau keletą metų išlieka ta pati – pareiškėjų skaičius mažėja, o deklaruotas plotas nežymiai didėja.

Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti: Kėdainių r., Panevėžio r., Raseinių r., Šakių r., Radviliškio r., o daugiausia paraiškų pateikta: Šilalės r., Alytaus r., Šilutės r., Raseinių r., Kelmės r. savivaldybėse.

 

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top