Žemės ūkio duomenų centras įmonėms bei ūkininkams teikia sanitarinių apsaugos zonų nustatymo paslaugas

Grįžti atgal

Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) – teritorija aplink vieną ar kelis stacionarius taršos šaltinius, kurioje dėl galimo neigiamo ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai įvedamos specialios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Nuo 2020 m., įsigaliojus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymui, įmonėms ir ūkininkams yra nustatyta prievolė nustatyti ir registruoti SAZ.

Atsižvelgiant į SAZ nustatymo ir registravimo procesų sudėtingumą, yra nustatyta supaprastinta procedūra – ,,klaidos ištaisymas“, kuris galios tik iki 2025 m. pabaigos, leidžiantis įmonėms bei ūkininkams lanksčiau bei paprasčiau tvarkyti SAZ įregistravimo procesus.

Yra sukurtas internetinis įrankis – https://saz.biip.lt/, kur įvedus įmonės kodą, galima pasitikrinti SAZ nustatymo būtinybę.

Sanitarinės apsaugos zonos yra apibrėžiamos aplink stacionarius taršos šaltinius, o jų dydis nustatomas vadovaujantis dviem metodais, kuriuos pasirenka veiklos vykdytojas: pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) nustatytus dydžius arba atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV).

Jeigu SAZ nustatomos dėl veiklos, kuri buvo vykdoma, kai gretimose teritorijose buvo pradėti formuoti žemės sklypai, tokie atvejai,  vadinami „klaidos taisymu“ ir  žemės savininko sutikimas dėl SAZ nustatymo neprivalomas. Išimtis taikoma, kai žemės sklypo ar valstybinės žemės dalis, patenkanti į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose nustatytą SAZ, padidėja. „Klaidos taisymas“ siejamas su žemės sklypo formavimo metu neįrašytais kadastro duomenimis,  kai SAZ turėjo būti nurodytos prie esamo objekto, tačiau formuojamo žemės sklypo kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos.

Atsižvelgdami į tai, kad supaprastinta klaidos taisymo procedūra galios tik labai ribotą laiką, tiek įmonėms, tiek asmenims reikėtų kuo greičiau inicijuoti SAZ nustatymo ir registravimo procesą, kadangi gali susidaryti situacijų, kuomet nenustačius SAZ laiku, gyvenamosios teritorijos gali priartėti prie įmonės, o įmonei griežtėti ūkinės veiklos sąlygos.

Žemės ūkio duomenų centras teikia žemės tvarkymo ir geodezijos paslaugas bei užtikrina Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų administravimą bei efektyvų duomenų panaudojimą.

Įmonė,  turinti gausų profesionalų ir kvalifikuotų specialistų kolektyvą, naudojantis turima moderniausia įranga ir šiuolaikinėmis pažangiomis technologijomis bei praktinėmis žiniomis, visos šalies teritorijoje fiziniams bei juridiniams asmenims teikia ne tik visų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo, žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų ir kito nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, topografinių planų parengimo, požeminių inžinerinių tinklų matavimo paslaugas bet taip pat operatyviai atlieka ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymui reikalingos dokumentacijos parengimą.

Dėl išsamesnės informacijos SAZ bei kitų paslaugų teikimo klausimais visi suinteresuoti asmenys gali kreiptis į Įmonės Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentą, el. paštu: [email protected] arba [email protected].

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top