Žemės, miško ir kitos paskirties sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai procesas, kurio metu tiksliai fiksuojamos ir dokumentuojamos žemės sklypų charakteristikos. Matavimai atliekami siekiant nustatyti ir įregistruoti fizinę nekilnojamojo turto būklę ir ypatybes, kurios reikalingos vykdant žemės tvarkymo, planavimo, nekilnojamojo turto registravimo, statybos, ar atliekant kitas administracines ar teisines procedūras..

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami siekiant patikslinti preliminariais matavimais nustatytas žemės sklypų ribas arba formuojant naujus sklypus pagal teritorijų planavimo projektus, o atnaujinami, savininkui pageidaujant, arba, jei tai būtina, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus.

Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų metu atliekami šie veiksmai:

  • Naudojant geodezinę įrangą, fiksuojami nekilnojamųjų daiktų fiziniai parametrai.
  • Apskaičiuojami žemės sklypų plotai bei nustatomi matmenys.
  • Identifikuojami ir pažymimi visi žemės sklype esantys statiniai, bei kiti svarbūs objektai.
  • Remiantis surinktais duomenimis, sudaromi žemės sklypų planai.
  • Žemės sklypų ribos paženklinamos vietovėje.
  • Surinkti duomenys parengiami įregistravimui valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazėje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, žemės sklypo kadastrinių matavimų atnaujinimas yra būtinas, jeigu žemės sklype pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti, nugriauti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia). Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo) darbai užbaigti, įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus tuos atvejus, kai statinio statytojui nuosavybės teise nepriklausančiuose žemės sklypuose esantys statiniai rekonstruoti, kapitališkai remontuoti, nugriauti ar pastatyti nauji tenkinant viešąjį interesą – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Tokiu atveju atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys kadastro tvarkytojui gali būti pateikiami po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto registre.

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai tai procesas, užtikrinantis tikslų ir patikimą žemės sklypų valdymą. Jei norite būti tikri dėl savo žemės sklypo ribų ir nekilnojamojo turto dokumentacijos tikslumo, mūsų paslaugos yra skirtos būtent jums!

KODĖL VERTA RINKTIS MŪSŲ ĮMONĖS PASLAUGAS?

Pažangios technologijos: Įmonė naudoja naujausias GNSS sistemas, elektroninius ir robotizuotus tacheometrus, bepiločius orlaivius ir kitas pažangias sistemas, todėl garantuoja aukščiausią matavimų tikslumą.

Nesvarbu, ar jūsų sklypas yra mieste, ar sunkiai pasiekiamoje kaimo vietovėje, mūsų specialistų kvalifikacija, bei naudojamos šiuolaikines technologijos leidžia greitai ir tiksliai nustatyti ribas bei užfiksuoti visus svarbius parametrus.

Patikimi specialistai: Mūsų komandoje dirba kvalifikuoti ir licencijuoti matininkai, sukaupę didelę šio darbo patirtį, bei nuolat tobulinantys profesines žinias.

Įmonės specialistai ne tik atlieka matavimus, bet ir teikia profesionalias konsultacijas, padedančias į mus besikreipiantiems klientams suprasti visą procesą.

Kokybės garantija: Įmonė pasirūpina, kad Jūsų žemės sklypo duomenys būtų tikslūs ir teisiškai galiojantys, išvengiant bet kokių galimų problemų ateityje.

Pasirinkite profesionalius ir kvalifikuotis  specialistus Jums reikalingų kadastrinių matavimų atlikimui ir užsitikrinkite savo žemės nuosavybės saugumą bei vertę.

Susisiekite su mumis jau šiandien ir mes padėsime, patarsime ir padėsime Jums kiekviename žingsnyje!

Scroll to Top