Valstybinės žemės deklaravimas miestų ir miestelių teritorijose

Grįžti atgal

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimas, kuriuo įteisinta galimybė valstybinės žemės patikėtiniams – savivaldybėms ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos (NŽT) – išduoti sutikimus laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais. Susipažinti su pakeitimais galite paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=769b6610021111efbcbfb318996800a8

Valstybinės žemės plotus, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir kurie iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal NŽT išduotame leidime laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti nurodytas sąlygas buvo naudojami žemės ūkio veiklai vykdyti, savivaldybės ir NŽT galės perduoti laikinai naudotis ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad valstybinės žemės plotai, esantys miestų ir miestelių teritorijose ir kuriems nesuformuoti žemės sklypai (patikėtinis – savivaldybės), Paraiškų priėmimo informacinės sistemos elektroniniame žemėlapyje vaizduojami erdvinių duomenų sluoksnių sąraše pažymėjus sluoksnį „Laisva valstybinė žemė“. Sutartinis žymėjimas elektroniniame žemėlapyje „LŽ“.

Informuojame, kad valstybinės žemės plotai, esantys miestų ir miestelių teritorijose ir kurie iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo naudojami pagal NŽT išduotą leidimą laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, nuo 2024 m. gali būti deklaruojami tik turint naujo patikėtinio – savivaldybės – sutikimą laikinai naudotis laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais patvirtinančius rašytinius dokumentus.

Deklaruojamo lauko lentelės „Lauko informacija“ skiltyje „Žemės sklypo identifikavimas laisvoje valstybinėje žemėje“ turi būti pasirinkta „Dokumento, pagal kurį naudojama asmeninio ūkio žemė / valstybinė žemė miestuose, miesteliuose, Nr.“ ir įvestas savivaldybės išduoto dokumento numeris. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, administruodama paraiškas, gali pareikalauti šių valstybinės žemės plotų naudojimo teisėtumą patvirtinančių dokumentų.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top