Topografinių planų parengimas miestuose ir kaimo vietovėse

Topografinių planų parengimas  – tai procesas, kurio metu tiksliai fiksuojamos ir dokumentuojamos vietovių fizinių ir antropogeninių objektų charakteristikos. Tai apima reljefo formų, vandens telkinių, augalijos, kelių, pastatų ir kitų infrastruktūros objektų tikslų matavimą ir pažymėjimą plane. Topografiniai planai yra būtini teritorijų planavimui, statybos projektų rengimui, infrastruktūros plėtrai, žemės naudojimo analizei ir kitoms administracinėms bei teisinėms procedūroms. Jie padeda išvengti galimų kliūčių, optimizuoti statybos ir teritorijų planavimo procesus, bei tiksliai suplanuoti kelių, inžinerinių tinklų, vandentiekio ir kitų svarbių objektų vietas.

Parengimo procesas apima šiuos veiksmus:

  • Atliekama išsami vietovės analizė, kurios metu fiksuojami vietovės objektai (reljefas, hidrografija, augmenija, statiniai ir inžinerinė infrastruktūra), objektų padėtys ir kiti būtini duomenys topografinių planų sudarymui.
  • Naudojant geodezinę įrangą atliekami tikslūs žemės paviršiaus matavimai ir nustatomi aukščio lygiai.
  • Surinkti duomenys apdorojami naudojant specializuotas kompiuterines programas.
  • Sudaromi detalūs topografiniai planai, kuriuose pavaizduoti visi matavimo metu surinkti, bei institucijų pateikti duomenys

Vadovaujantis reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatais, projektų planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

Atsižvelgiant į šiuos nuostatus, topografiniai planai galioja tik 3 metus, o atnaujinami prieš projektų rengimo pradžią, jeigu nagrinėjamoje teritorijoje įvyksta reikšmingi pokyčiai, arba projekto rengėjui identifikavus tokį poreikį.

Topografinis objektas – žemės paviršiuje esantis vietovės gamtinis (reljefo, hidrografijos, augalijos) ar antropogeninis objektas.

Geodezijos ir kartografijos įstatyme nustatyta, kad subjektai, valdantys inžinerinius tinklus ir valstybinės reikšmės kelius, taip pat geležinkelių infrastruktūros valdytojai, per topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą priima geodezininkų parengtus topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus, bei teikia suinteresuotiems asmenims duomenis apie juos.

Atsižvelgiant į šiuos nuostatus, topografiniame plane vaizduojami tie požeminės infrastruktūros objektai, apie kuriuos informacija pateikia infrastruktūros valdytojai ir duomenis apie kuriuos yra integruoti į topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinį.

KODĖL VERTA RINKTIS MŪSŲ PASLAUGAS

Profesionalumas ir patirtis: Mūsų komanda sudaryta iš aukštos kvalifikacijos specialistų, turinčių ilgametę patirtį topografinių planų parengimo srityje. Įmonė garantuoja aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.

Pažangios technologijos: Įmonė naudoja modernią geodezinę įrangą ir specializuotas kompiuterines programas, kad užtikrintų maksimalų tikslumą ir efektyvumą.

Išsamūs ir tikslūs duomenys: Atliekame išsamią vietovės analizę, fiksuodami visus svarbius objektus (reljefą, hidrografiją, augmeniją, statinius ir inžinerinę infrastruktūrą), tiksliai nustatome žemės paviršiaus aukščio lygius ir sudarome detalius topografinius planus.

LiDAR skenavimo technologija: Naudojame bepiločius orlaivius su LiDAR skenavimo technologija, kad surinktume itin tikslius duomenis. Tai leidžia mums kurti 3D modelius, taškų debesis ir detalius vietovių vaizdus, kas suteikia papildomų privalumų analizuojant ir planuojant teritorijas.

Greitas ir efektyvus duomenų apdorojimas: Surinktus duomenis apdorojame naudodami pažangias kompiuterines programas, kad galėtume greitai ir tiksliai parengti reikiamus planus. Tai leidžia mums užtikrinti, kad jūsų projektai vyktų sklandžiai ir be vėlavimų.

Visapusiškos paslaugos: Teikiame visą spektrą paslaugų nuo vietovės analizės iki galutinių planų sudarymo ir duomenų pateikimo valstybinėms institucijoms. Mes pasirūpinsime visais aspektais, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į savo pagrindinius tikslus.

Patikimumas ir atsakomybė: Mūsų tikslas – užtikrinti patikimus ir tikslius duomenis, kurie padės išvengti teisinių ginčų ir užtikrins sklandų teritorijų planavimą ir infrastruktūros plėtrą.

Įmonė garantuoja duomenų tikslumą ir jų atitiktį visiems reikalavimams.

Pasitikėkite mūsų profesionalumu ir patirtimi – pasirinkite mūsų topografinių planų parengimo paslaugas ir užtikrinkite savo projektų sėkmę!

Scroll to Top