2021 m. žuvininkystės sektoriaus vidaus rinka

Grįžti atgal

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2021 01-06

2021-11-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal akvakultūros metodus 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas  2019 – 2020 m. tūkst.

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2019 – 2020 m. tūkst. EUR

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2019 – 2020 m. tūkst. Eur

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2019 – 2020 m. tūkst. Eur

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2019 – 2020 m. II pusm.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2019 – 2020 m. II pusm.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2019 – 2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2019 – 2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir dirbtos valandos 2019–2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2019-2020 m.

Scroll to Top