2018 m. žuvininkystės sektoriaus vidaus rinka

Grįžti atgal

2018-11-20 – Lietuvos jūrinės žvejybos įmonių balanso duomenys 2016-2017 m.

2018-11-20 – Tolimuose vandenyse žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-11-20 – Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-11-20 – Baltijos jūroje žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-10-19 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2018 m. I pusmetį

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2018 01-06

2018-10-10 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2018 01 06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2018 01-06

2018-10-05 – Žuvų perdirbimu užsiimančių įmonių Lietuvoje pelningumas 2016 – 2017 m.

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas 2016 – 2017 m. tūkst.

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2016 – 2017 m. tūkst. EUR

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

2018-04-27 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis skaičius ir dirbtos valandos 2013 – 2017 m.

2018-04-20 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2017 m.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbantys darbuotojai ir jų dirbtos darbo valandos 2016–2017 m.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2016-2017 m.

Scroll to Top