2017 m. žuvininkystės sektoriaus vidaus rinka

Grįžti atgal

2017-11-21 – Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Lietuvos jūrinės žvejybos sektoriuje 2016 m.

2017-11-20 – Lietuvos jūrinės žvejybos įmonių balanso duomenys

2017-11-20 – Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-11-20 – Baltijos jūroje žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-11-20 – Tolimuose vandenyse žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-10-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-13 –  Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-13 –  Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2017 01-06

2017-10-12 – _Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2017 01-06

2017-10-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 –  Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 –  Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2017 01-06

2017-10-12 –  Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2017 01-06

2017-10-12 –  Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2017 01-06

2017-09-29 –  Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal realizacijos rinkas1 2015 m. – 2016 m. tūkst.

2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių1 pajamos už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2015 m. – 2016 m. tūkst. EUR

2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių balanso duomenys 2015 m. – 2016 m. tūkst. EUR

2017-04-14 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2015 m. – 2016 m.

Scroll to Top