14. Prašymas pateikti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis

Grįžti atgal

Parsiųsti prašymą

Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro. Supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, pasirinkus viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ įgaliojimo turinyje (aprašyme) turi būti nurodytas šis tekstas: „atstovauti mano interesams valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre, pasirašyti mano vardu prašymus ir gauti visus prašymuose nurodytus duomenis ar dokumentus, kurie registruoti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, deklaruotų laukų grafinius duomenis, žemėlapių fragmentus su juose nurodytais deklaruotais laukais ir kt.)“.

Deklaruotų laukų grafinių duomenų rinkinio pavyzdys.

Atsakingas skyrius: Geografinių informacinių sistemų skyrius
Scroll to Top