Parengtas interaktyvusis žemėlapis GAAB ir VR erdvinių duomenų sluoksniams peržiūrėti

Grįžti atgal

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras parengė interaktyvųjį žemėlapį (adresas https://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e7fade140ccf4c3d8c1922e43e56a0c6), kuriame galima peržiūrėti preliminarias erdvinių duomenų sluoksnių, pagal kuriuos bus tikrinama ūkininkų atitiktis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams (GAAB) ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimams (VR), ribas.

Interaktyviajame žemėlapyje pagal GAAB standartų įgyvendinimo reikalavimus publikuojami šie erdvinių duomenų sluoksniai: pagal 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ išskirtos šlapynės ir durpžemiai, pagal 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ – paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos ir palaukės (3 m) palei melioracijos griovius, pagal 5 GAAB standartą „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ – erozijai jautrios teritorijos, pagal 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“ – saugomi kraštovaizdžio elementai. Ūkininkai, deklaruodami šiuose žemėlapyje išskirtuose plotuose (plotų ribos žymimos skirtingomis spalvomis), privalo laikytis konkrečiame GAAB standarte plotui nurodytų ūkinės veiklos reikalavimų ir apribojimų (jie pateikiami Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, apraše, kurį galima rasti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90362e90b44011ed8df094f359a60216).

Be to, interaktyviajame žemėlapyje skirtingomis spalvomis pažymėtos teritorijų, kurios patenka: į paukščių apsaugos plotus – juose turi būti laikomasi pagal 3 VR „Laukinių paukščių apsauga“ konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, ir į buveinių apsaugos plotus – juose turi būti laikomasi pagal 4 VR „Natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsauga“ konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų natūralioje buveinėje, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėse, ribos. Pagal VR nustatytus ūkinės veiklos apribojimus galima rasti Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, apraše (adresu https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db36b0a0b66511ed8df094f359a60216), jie taip pat pateikiami pažymėjus plotą žemėlapyje.

Norėdami peržiūrėti erdvinių duomenų sluoksnių teritorijų ribas, turite priartinti reikalingą vietą žemėlapyje arba paieškos lauke įvesti kontrolinio žemės sklypo numerį ar vietovės pavadinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad interaktyviajame žemėlapyje pateikiami erdvinių duomenų sluoksniai yra preliminarūs ir dar tikslinami kitų atsakingų institucijų. Atnaujinti (galutiniai) erdvinių duomenų sluoksniai bus integruoti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nuo paraiškų priėmimo pradžios – balandžio 17 dienos.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top