Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje atnaujintas Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas

Grįžti atgal

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) augalų apsaugos produktų duomenų įvedimas tampa vis paprastesnis ir aiškesnis – Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas buvo papildytas naujomis funkcijomis. Žurnale buvo įdiegta funkcija, leidžianti augalų apsaugos produktais apdorotam laukui įvesti daugiau nei vieną augalų apsaugos produkto pavadinimą. Taip pat buvo įgyvendinta augalų apsaugos produktų suvestinė pagal panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą laukuose panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį bei augalų apsaugos produktų suvestinė pagal lauke auginamos žemės ūkio naudmenos pavadinimą, panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą jo kiekį.

Nuo šiol PPIS atnaujintame Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale bus galima greičiau įvesti augalų apsaugos produktų duomenis – to paties lauko nebereikės įsikelti į žurnalą kelis kartus, nes laukui bus galima pasirinkti kelis panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus. Be to, naudojantis suvestinėmis bus paprasčiau tvarkyti augalų apsaugos produktų apskaitą, tiksliau ir lengviau įvertinti panaudotą jų kiekį, aiškiau planuoti šių produktų naudojimą žemės ūkio valdoje.

Kaip laukui įvesti kelis augalų apsaugos produktų pavadinimus

Prisijungę prie PPIS, meniu juostoje „Pasėlių deklaravimas“ paspaudę skiltį „Žurnalai“, mygtuką „Pildyti / peržiūrėti žurnalus“, pasirinkę Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir skiltyje „Žurnalo paieška“ įvedę asmens kodą ar žemės ūkio valdos atpažinties kodą bei nurodę metus, paspaudę mygtuką „Ieškoti žurnalo duomenų“, atvertame lange augalų apsaugos produktų naudotojai gali pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą arba peržiūrėti jau įvestus panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis.

Pildydami Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, t. y. įvesdami augalų apsaugos produktų duomenis arba juos redaguodami, augalų apsaugos produktų naudotojai laukui, apdorotam keliais augalų apsaugos produktais, iš Augalų apsaugos produktų klasifikatoriaus gali pasirinkti ir įvesti kelis augalų apsaugos produktų pavadinimus. Lentelės „Augalų apsaugos produktai“ skiltyje „Pavadinimas“ reikia pasirinkti augalų apsaugos produkto pavadinimą (jeigu jo klasifikatoriuje nėra, reikia pasirinkti įrašą „Kitas“ ir įvesti reikalingą augalų apsaugos produkto pavadinimą), toliau nurodyti laukui apdoroti panaudoto augalų apsaugos produkto kiekį, mato vienetus (panaudoto produkto kiekis į ha apskaičiuojamas automatiškai) ir paspausti mygtuką „Pridėti įrašą“. Tokiu pačiu būdu laukui galima įvesti antrą, trečią ir kitus panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus. Iš viso vienam laukui galima įvesti ne daugiau kaip 10 produktų pavadinimų. Įvedus visus lauke auginamiems augalams apdoroti panaudotų augalų apsaugos produktų pavadinimus, reikia paspausti mygtuką „Įkelti“.

Kaip rasti informaciją apie panaudotą augalų apsaugos produktą ir bendrą laukuose panaudotą jo kiekį

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvedę panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis, augalų apsaugos produktų naudotojai atverto lango kairėje pusėje esančioje suvestinėje pagal metus gali peržiūrėti, koks (kokie) augalų apsaugos produktas (-ai) buvo panaudotas (-i) lauke (-uose) augalams apdoroti ir koks bendras augalų apsaugos produkto kiekis buvo panaudotas visuose šiuo produktu apdorotuose laukuose. Suvestinės duomenys atsinaujina iš karto, kai tik augalų apsaugos produktų naudotojai duomenis atnaujina žurnale.

Kaip rasti informaciją apie apdorotą žemės ūkio naudmeną, panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimą ir bendrą jo kiekį

Augalų apsaugos produktų naudotojai, Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale įvedę panaudotų augalų apsaugos produktų duomenis, atverto lango kairėje pusėje esančioje suvestinėje gali peržiūrėti, kokia žemės ūkio naudmena buvo apdorota kokiu augalų apsaugos produktu ir koks bendras augalų apsaugos produkto kiekis buvo panaudotas laukuose, kuriuose auginama ši žemės ūkio naudmena. Suvestinės duomenys atsinaujina iš karto, kai tik augalų apsaugos produktų naudotojai duomenis atnaujina žurnale.

Primename, kad Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą galite pildyti prisijungę prie PPIS adresu https://paseliai.vic.lt

 

 

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top