Nuotoliniai kraštovaizdžio elementų įbraižymo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje mokymai

Grįžti atgal

Siekdami užtikrinti tinkamą paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų priėmimą ir tikslesnį ir spartesnį deklaruojamų kraštovaizdžio elementų įbraižymą pareiškėjų žemės ūkio valdų plotuose, kviečiame dalyvauti kraštovaizdžio elementų įbraižymo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje mokymuose.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu per programą „Teams“ balandžio 30 d. nuo 9 val. iki 12 val. Pridedame nuotolinių mokymų nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThhYmYzNmEtZDczMi00MWJmLWFkMjMtNWNjMGU3N2MzNTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c29631f-027a-4aec-98d1-be0cc8883016%22%2c%22Oid%22%3a%22a6b43e51-26af-4c7a-9985-df8584af22b6%22%7d Ją paspaudę arba įvedę į naršyklę prisijungsite prie mokymų.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top