Kur kreiptis ir ką pateikti, interaktyviajame žemėlapyje pastebėjus pagal GAAB ir VR atvaizduojamų erdvinių duomenų netikslumą

Grįžti atgal

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) parengtame interaktyviajame žemėlapyje (adresas https://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e7fade140ccf4c3d8c1922e43e56a0c6) galima peržiūrėti preliminarias erdvinių duomenų sluoksnių, pagal kuriuos bus tikrinama ūkininkų atitiktis žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams (GAAB) ir žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimams (VR), ribas. Norėdami peržiūrėti šių sluoksnių teritorijų ribas, turite priartinti reikalingą vietą žemėlapyje arba paieškos lauke įvesti kontrolinio žemės sklypo numerį ar vietovės pavadinimą.

Deklaruojant žemėlapyje išskirtuose plotuose, privaloma laikytis konkrečiame GAAB standarte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90362e90b44011ed8df094f359a60216) ar VR reikalavime (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db36b0a0b66511ed8df094f359a60216) plotui nurodytų ūkinės veiklos reikalavimų ir apribojimų.

Interaktyviajame žemėlapyje peržiūrėję pagal 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ išskirtus šlapynių plotus, taip pat ir pagal 3 VR „Laukinių paukščių apsauga“ išskirtus paukščių apsaugos plotus bei pagal 4 VR „Natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsauga“ išskirtus buveinių apsaugos plotus ir šiuose erdvinių duomenų sluoksniuose pastebėję netikslumų, neatitikimų ar kilus klausimų dėl plotų šiuose erdvinių duomenų sluoksniuose išskyrimo, prašome kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, tel. (8 5)  272 3284, el. pašto adresas [email protected].

Jeigu peržiūrėjote pagal 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ išskirtus durpžemių plotus, pagal 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ – palaukes (3 m) palei melioracijos griovius, pagal 5 GAAB standartą „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ – erozijai jautrias teritorijas arba pagal 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“ – saugomų kraštovaizdžio elementų sluoksnį ir sudarytuose erdvinių duomenų sluoksniuose matote netikslumų, dėl šių duomenų tikslinimo prašome kreiptis į valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą tel. (8 5)  266 0620 arba el. pašto adresu [email protected].

Pastebėję palaukių (3 m) palei melioracijos griovius ar saugomų kraštovaizdžio elementų sluoksnių duomenų neatitikimų, apie juos galite pranešti prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) adresu https://paseliai.vic.lt. Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo modulio skiltyje „Kontroliniai žemės sklypai“ paspaudus mygtuką „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“, plote, kuriame įvykęs pasikeitimas, reikia padėti tašką arba įkelti išmatuotus pasikeitusio ploto duomenis ir vietovės nuotrauką (ji turi būti JPG, PNG arba GIF formatu, dydis negali viršyti 5 MB) su vietovės nuoroda. Nuotraukoje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai, t. y. medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus taip pat galima aprašyti ir savivaldybėje ar seniūnijoje pagal žemės ūkio valdos centrą.

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo modulio skiltyje „Kontroliniai žemės sklypai“ galite aprašyti naujus kraštovaizdžio elementus. Be to, skiltyje „Kontroliniai žemės sklypai“ galite pažymėti, kad plote kraštovaizdžio elemento nebėra.

Jeigu nustatėte netikslumų erozijai jautrių teritorijų sluoksnyje, turite kreiptis į ŽŪDC ir pateikti prašymą patikslinti erozijai jautrių teritorijų sluoksnio duomenis bei geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens tikslinamajame plote išmatuotus paviršiaus aukščio taškus pagal perimetrą, reljefo lūžio ir būdingose vietose. Aukščių taškai erozijai jautrių teritorijų sluoksniui tikslinti turi būti matuojami kas 5 m, sudarant aukščio taškų tinklą. Išmatuoti aukščio taškų duomenys turi būti pateikti SHP formatu.

Jeigu, interaktyviajame žemėlapyje peržiūrėdami išskirtą durpžemių sluoksnį, plotuose pastebėjote neatitikimų, galite kreiptis į ŽŪDC ir pateikti prašymą patikslinti durpžemių sluoksnį. Tuo atveju, jeigu visame plote durpžemio nėra (kai nustatyta, kad durpingas sluoksnis yra mažesnis nei 40 cm), su prašymu privalote pateikti: ne mažiau kaip 2 buvusio durpžemio ploto nuotraukas su koordinatėmis (Meters arba Decimal Degrees formatu) ir dirvožemio prakasos kokybišką nuotrauką su koordinatėmis (Meters arba Decimal Degrees formatu). Prakasa iškasama buvusio durpžemio plote ne mažesnio kaip 50 cm gylio, vertikaliai pakabinama centimetrinė matuoklė. Jeigu durpžemio plotas lauke sumažėjęs arba padidėjęs, arba pakitusi jo vieta, su prašymu privalote atsiųsti durpžemio ploto kontūrą skaitmeniniu DWG ar SHP formatu. Prašymuose pateiktų faktų patikra vietovėje bus atliekama atsitiktine tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad interaktyviajame žemėlapyje pagal 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ 2023 m. deklaravimui vaizduojamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sudarytos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ribos. Šie duomenys yra istoriniai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT duomenys. Rinkinyje SŽNS_DR10LT pateikiami 2018 m. sausio 1 d. duomenys, t. y. dalis duomenų gali būti nebeaktualūs arba netikslūs.

Nuo 2024 m. reikalavimams pagal 4 GAAB standartą tikrinti bus naudojamas Aplinkos apsaugos agentūros sudarytas Lietuvos Respublikos teritorijos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų žemėlapis M 1:10000. Žemėlapį sudaro erdvinių duomenų rinkinys, kuriame pateikta paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų ribų geometrija. Naują paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų žemėlapį galite peržiūrėti adresu www.geoportal.lt.  

Interaktyviajame žemėlapyje pateikiami erdvinių duomenų sluoksniai yra preliminarūs ir dar tikslinami kitų atsakingų institucijų. Atnaujinti (galutiniai) erdvinių duomenų sluoksniai bus integruoti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nuo paraiškų priėmimo pradžios – balandžio 17 dienos.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top