Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas

Grįžti atgal

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 31 d. 7 122 ūkiams inicijuotas išregistravimas.

Jeigu iki 2024 m. kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems inicijuotas išregistravimas, 2024 m. kovo 31 d. bus išregistruoti.

Atnaujinti ūkio duomenis ūkininkai gali:

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;

– savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP).

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top