Informacija ūkininkams Ūkinių gyvūnų registre registruojantiems galvijų bandų ganymą

Grįžti atgal

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-190 ,,Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano investicinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklės“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams (toliau – Pareiškėjas) dalyvaujantiems šioje priemonėje sudaryta galimybė Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) registruoti galvijų bandų ganymą.       

Primename, kad galvijų ganymo duomenis (t. y. ganymo pradžios datą ir ganymo pabaigos datą) būtina suvesti į ŪGR ne vėliau kaip per 7 d., adresu: www.zudc.lt / https://www.vic.lt/ / Registruotiems naudotojams / Ūkinių gyvūnų registras / Ūkinių gyvūnų duomenų įvedimas / Registravimas / Bandos / Bandų ganymas.

ŪGR registruoti galvijų bandų ganymą Pareiškėjai gali:

– savarankiškai (ūkinių gyvūnų laikytojai turintys naudotojo teises);

– kreipiantis į paslaugų teikėją (privatūs veterinarijos gydytojai, gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai).

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top