Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2023 m. liepos 1 d.

Grįžti atgal

VĮ Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo\” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2023 m. liepos 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).

Žemės ūkio valdų valdytojai (fiziniai asmenys) peržiūrėti savo VED rodiklius (jei jie yra jiems apskaičiuoti) gali, prisijungę per e-valdžios vartus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti, išregistruoti  žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį, atnaujinti jų duomenis pateikimas, duomenų peržiūra“, meniu skiltyje „EDV/VED rodikliai“.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top