Dėl paramos teikimo bičių laikytojams

Grįžti atgal

Informuojame, kad nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą.
Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti reikalingus dokumentus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Paraiškas teikti ir paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdytojai arba partneriai. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama. Nuoroda.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top