Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras

Traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

 

Pastaba. Sunkieji keturračiai, sniego motociklai ir motorinės rogės naujai neįregistruojami, o su įregistruotaisiais atliekami taisyklėse numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai. Vejapjovės pagal šias taisykles neregistruojamos.

Traktoriams įregistruoti reikalingų dokumentų sąrašas pateiktas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.
Traktorius registruoja savivaldybių administracijos.
Netikslūs ar neišsamūs registro duomenys taisomi pateikus prašymą savivaldybės administracijai, kurioje įregistruota technika.
Pažymos originalas siunčiamas paštu nurodytu adresu (gavėjui pageidaujant, siunčiama registruotu laišku), pažymų kopijos siunčiamos nurodytu el. paštu ir faksu.
Taip, mokama. Įmokas reikia susimokėti „Luminor“  banke. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 754010042401552871. Įmokos kodai: pažymos neskubos tvarka (įmokos kodas 104036) kaina 2,32 Eur, pažymos skubos tvarka (įmokos kodas 104038) kaina 4,63 Eur.
Parašyti prašymą ŽŪDC. Skubos tvarka pažyma išduodama per parą laiko, neskubos tvarka pažyma išduodama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prašymo pavyzdį galima rasti čia.
Taip, paveldėjimo atveju. Tam reikalingi paveldėjimą įrodantys dokumentai, kitais atvejais – atstovavimo sutartis.
Pateikti prašymą ŽŪDC.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro išrašo raštu teikimas registro duomenų gavėjams (vienas išrašas) – 1,32 Eur (įmokos kodas 104033).
Taip, galima. Vienkartinio duomenų teikimo atveju reikia pateikti prašymą ir nurodyti duomenų gavimo tikslą. Daugkartinio duomenų teikimo atveju pasirašoma duomenų teikimo sutartis.
Scroll to Top