Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyrius

Nesinaudojant kompiuteriu ar sutrikus jo veiklai, dėl ūkinių gyvūnų ar ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos įvykių įregistravimo galima kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gydytojus inspektorius, privačius veterinarijos gydytojus ar UAB „Pieno tyrimai“ darbuotojus.

Visa apibendrinta informacija, susijusi su ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos įvykių registravimu, pateikiama statistinėse, metinėse ir mėnesinėse Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus ataskaitose, kurios skelbiamos puslapyje www.zudc.lt » Statistika » Ūkinių gyvūnų registro statistika ir Gyvūnų augintinių registro statistika.

Dėl archyvinių ataskaitų, specializuotų ataskaitų, skaičiavimų, topografinių ataskaitų ar kt. turite pateikti raštišką prašymą Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriui. Prašyme turite tiksliai nurodyti, kokie duomenys ir kokiu tikslu turi būti pateikiami ataskaitoje.

Visų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintų ženklinimo įrangos tiekėjų įkainiai pateikiami puslapyje www.zudc.lt » Registrai, informacinės sistemos, kitos veiklos » Ūkinių gyvūnų registras

Ūkininkai, norintys prisijungti prie Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus administruojamų programų (informacijos ūkininkams, ūkinių gyvūnų duomenų įvedimo, ženklinimo priemonių ir kergimų / sėklinimų apskaitos programų), turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti prašymą ir ūkinių gyvūnų ženklinimo / registravimo mokymų baigimo pažymėjimo kopiją.

Institucijos (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybės, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir kt.) turi atsiųsti prašymą su darbuotojų, norinčių prisijungti prie Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus administruojamų programų, sąrašą ir darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimus.

Prašymų ir konfidencialumo pasižadėjimų formos pateikiamos puslapyje www.zudc.lt » Prašymai 

Neprisijungiant prie programos ar sutrikus programų funkcionalumui, turite kreiptis į Valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu [email protected]

Gyvūnų augintinių perkėlimo ir kaitos įvykius gali registruoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai, privatūs veterinarijos gydytojai ir ženklintojai. Privačių veterinarijos gydytojų ir ženklintojų sąrašas skelbiamas puslapyje www.zudc.lt » Registrai, informacinės sistemos, kitos veiklos » Gyvūnų augintinių registras » Vet. gydytojai ir ženklintojai, galintys registruoti gyvūnus augintinius.
Gyvūnų augintinių laikytojai puslapyje www.epaslaugos.lt, prie programos prisijungę naudodamiesi el. bankininkyste, gali peržiūrėti gyvūno augintinio registracijos informaciją, užregistruoti išvežimo į užsienio šalį įvykį ir įvesti gyvūno augintinio praradimo (dingimo, gaišimo ir kt.) datą.

Dėl ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių registravimo / perkėlimo ir kaitos įvykių duomenų taisymo / papildymo turite kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Ūkinių gyvūnų laikytojai, nusprendę nebelaikyti ūkinių gyvūnų, apie tai turi informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Scroll to Top