Baigtas pirmasis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimo etapas – paraiškų priėmimas

Grįžti atgal

Pagrindinis paraiškų priėmimas vyko nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškos buvo priimamos iki 2023 m. birželio 30 d., netaikant paramos sumažinimo už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Paraiškos dar gali būti pateiktos nuo 2023 m. liepos 1 d. iki spalio 1 d., kai vėlavimą lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės (paramos gavėjo mirtis, ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas ir kt.).

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų priėmimas vyko sklandžiai. Įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metais strateginį planą, ūkininkai ir paramos priemones įgyvendinančios institucijos susidūrė su daug iššūkių – nuo naujų paramos priemonių reikalavimų aiškinimo ūkininkams iki paraiškų priėmimo organizavimo ir administravimo. Reikšmingą vaidmenį atliko savivaldybės, kurios padėjo ūkininkams užpildyti ir patvirtinti paraiškas.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos paruošimas paraiškoms priimti

Žemės ūkio duomenų centras per itin trumpą laiką atnaujino Paraiškų priėmimo informacinę sistemą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metais strateginio plano intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklių ir kitų paramos priemonių įgyvendinimo reikalavimus.

Lauko informacijos lentelė papildyta naujais dalyvavimo paramos priemonėse sutartiniais kodais, žymimaisiais langeliais. Atnaujintas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius, taip pat paramos priemonių ir kitų požymių suderinamumo matrica, kuri neleidžia deklaruojamam laukui pasirinkti nesuderinamų su reikalavimais paramos priemonių sutartinių kodų, kitų augalo auginimo paskirtį žyminčių požymių. Taip pat atnaujinti esami ir sukurti nauji automatiniai patikrinimai, kurie užtikrina paraiškos duomenų tikslumą ir teisingumą.

Elektroniniame žemėlapyje įdiegti nauji erdvinių duomenų sluoksniai: saugotinų kraštovaizdžio elementų, durpžemių, vandens telkinių pakrančių  apsauginių juostų (įskaitant 3 metrų palaukių prie melioracijos griovių), ariamųjų durpžemių, eroduotos žemės, Europos Bendrijos svarbos pievų, šlapynių bei rūšių buveinių, laukinių paukščių apsaugos už „Natura 2000“ ribų ir kt.

Į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą integruota Veiksmingumo ir efektyvumo metodikos reikalavimų skaičiuoklė, kuri pagal paraiškoje įvestus duomenis įvertina atitikimą paramai pagal kompleksinę ekologinę sistemą „Veiklos ariamojoje žemėje“ gauti.

Sukurtas naujas kraštovaizdžio elementų įbraižymo funkcionalumas, kurio pagalba naudotojas galėjo pagrindiniam laukui įbraižyti plotinį, linijinį ir (arba) taškinį kraštovaizdžio elementą.

Atnaujintas naujos paraiškos formos generavimo algoritmas, taip pat atlikti kiti svarbūs Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atnaujinimo darbai.

Žemės ūkio duomenų centras šiuo metu atlieka pareiškėjų ir savivaldybių darbuotojų apklausą, kurios metu bus identifikuotos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo problemos, taip pat gauti pastebėjimai ir pasiūlymai dėl tobulinimo.

Konsultavimas Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo klausimais

Pakankamai daug dėmesio Žemės ūkio duomenų centras skyrė pareiškėjų ir savivaldybių darbuotojų konsultavimui Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo klausimais.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu veikė atskiras Žemės ūkio duomenų centro informacijos teikimo telefono numerio (8 5)  266 0620 pasirinkimas, skirtas teikti konsultacijas dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo. Nuo paraiškų priėmimo pradžios atsakyta į daugiau nei 8 tūkst. skambučių. Kilus neaiškumams, pareiškėjai ir savivaldybių darbuotojai rašė paklausimus socialiniuose tinkluose, el. paštu, į kuriuos Žemės ūkio duomenų centras operatyviai reagavo. Socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje „Pasėlių deklaravimas“ bendrintos nuotraukos ir vaizdo įrašai, paaiškinantys Paraiškų priėmimo informacinės sistemos elektroninių paslaugų naudojimą. Paskutines dvi paraiškų priėmimo savaites naudotojai buvo konsultuojami po darbo valandų ir savaitgaliais. Žemės ūkio duomenų centro atstovai taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotose nuotolinėse konsultacijose, kurių metų pareiškėjams ir savivaldybių darbuotojams buvo teiktos konsultacijos dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudojimo.

Džiaugiamės, kad pagal preliminarius pareiškėjų ir savivaldybių darbuotojų apklausos rezultatus, pareiškėjai ir savivaldybių darbuotojai suteiktų konsultacijų aiškumą ir naudingumą, bendravimą su klientais, paslaugumą įvertino labai gerai (vertinimas skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai).

Paraiškų priėmimo rezultatai

Šiemet iš viso pateiktos 116,2 tūkst. paraiškos, deklaruotas apie 2,9 mln. ha plotas. Didžioji paraiškų dalis (110,4 tūkst.) pateikta su savivaldybių darbuotojų pagalba.

Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti Panevėžio, Kėdainių, Raseinių r., o daugiausia paraiškų pateikta Šilalės, Alytaus, Šilutės r. savivaldybėse.

Palyginti su 2022 m., padidėjo žieminių miežių, vasarinių kvietrugių, baltyminių augalų, cukrinių runkelių, agurkų, salotų, cukinijų, lęšių, mišrių sodų ir uogynų, šparagų, kalendrų, vikių, avižų plotai, o sumažėjo – ‚Spelta‘ kviečių, pluoštinių kanapių, rapsų, rapsukų, brokolių, grikių, pomidorų, pašarinių runkelių, moliūgų, ridikėlių plotai. Kadangi šiemet žaliasis pūdymas užskaitomas kaip negamybinė veikla, šis plotas per metus padidėjo daugiau kaip 27 proc. – deklaruota 79,5 tūkst. ha. O juodojo pūdymo, atvirkščiai, net 82 proc. sumažėjo – deklaruota 24,9 tūkst. ha.

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top