Atnaujinti Geros agrarinės būklės, Valdymo reikalavimų ir EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių žemėlapiai

Grįžti atgal

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio duomenų centro parengtame interaktyviajame žemėlapyje (VĮ Žemės ūkio duomenų centras (arcgis.com)) atnaujinti Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB), Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų (VR) ir EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių erdviniai duomenų sluoksniai. Norėdami peržiūrėti šių sluoksnių teritorijų ribas, turite priartinti reikalingą vietą žemėlapyje arba paieškos lauke įvesti kontrolinio žemės sklypo numerį ar vietovės pavadinimą.

Žemėlapių kortelėje GAAB ir VR skelbiami GAAB ir VR teritorijų erdvinių duomenų sluoksniai. Deklaruojant šiuose plotuose privaloma laikytis konkrečiame GAAB standarte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90362e90b44011ed8df094f359a60216/asr) ar VR reikalavime (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db36b0a0b66511ed8df094f359a60216/asr) plotui nurodytų ūkinės veiklos reikalavimų ir apribojimų.

Primename, kad interaktyviajame žemėlapyje galima peržiūrėti sluoksnius pagal:

  • 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ išskirtus šlapynių plotus,
  • 3 VR „Laukinių paukščių apsauga“ išskirtus paukščių apsaugos plotus,
  • 4 VR „Natūralių buveinių, laukinės augalijos bei gyvūnijos apsauga“ išskirtus buveinių apsaugos plotus.

Kilus klausimų dėl plotų šiuose erdvinių duomenų sluoksniuose išskyrimo, prašome kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos tel. +370 659 29 483 arba el. pašto adresu [email protected].

Taip pat Jūs galite peržiūrėti erdvinių duomenų sluoksnius pagal:

  • 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ išskirtus durpžemių plotus,
  • 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ – palaukes (3 m) palei melioracijos griovius,
  • 5 GAAB standartą „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ – erozijai jautrias teritorijas,
  • 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“ – saugotinus kraštovaizdžio elementus.

Jeigu peržiūrėję šių sluoksnių duomenis pastebėjote netikslumų, apie juos galite pranešti prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) adresu https://paseliai.vic.lt. Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo modulio skiltyje „Kontroliniai žemės sklypai“ paspaudus mygtuką „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“, plote, kuriame yra netikslumų ar įvykęs pasikeitimas, reikia padėti tašką arba įkelti išmatuotus pasikeitusio ploto duomenis ir vietovės nuotrauką (ji turi būti JPG, PNG arba GIF formatu, dydis negali viršyti 5 MB) su vietovės nuoroda. Nuotraukoje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai, t. y. medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus taip pat galima aprašyti ir savivaldybėje ar seniūnijoje pagal žemės ūkio valdos centrą.

Žemėlapių kortelėje EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas skelbiami Europos Bendrijos svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių erdvinių duomenų sluoksniai. Deklaruojant šiuose plotuose galima dalyvauti ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veikloje „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ ir laikytis Tiesioginių išmokų taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00a889e0b0e811ed8df094f359a60216/asr) šiai veiklai nurodytų reikalavimų.

Kilus klausimų dėl šių erdvinių duomenų sudarymo, prašome kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos tel. +370 659 29 483 arba el. pašto adresu [email protected].

Pasidalinkite su kitais
Informacija nepateikta
Scroll to Top